Υπηρεσίες

Το Κέντρο Λειτουργίας και Διαχείρισης Δικτύου παρέχει μια σειρά ηλεκτρονικών υπηρεσιών φωνής και δεδομένων στα μέλη της Πανεπιστημιακής Κοινότητας.

Επίσης, μέσω διασυνδέσεων των Πληροφοριακών Συστημάτων του Ιδρύματος, οι φοιτητές/φοιτήτριες και το Εκπαιδευτικό και Διοικητικό Προσωπικό μας, έχουν πρόσβαση σε όλες τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες που προσφέρουν το ΕΔΕΤ, η GUNET και το Υπουργείο Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων: