Ηλεκτρονικό σύστημα κρατήσεων αιθουσών

Η υπηρεσία «Ηλεκτρονικό σύστημα κρατήσεων αιθουσών» δίνει τη δυνατότητα κεντρικής διαχείρισης των αιθουσών συνεδριάσεων και των αμφιθεάτρων του Πανεπιστημίου. Τα μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας μπορούν να ελέγξουν τη διαθεσιμότητα μιας αίθουσας και να αιτηθούν την κράτησή της για συγκεκριμένη ημερομηνία και ώρα.

Η ηλεκτρονική διεύθυνση της υπηρεσίας είναι: https://mrbs.uowm.gr. Για να γίνει αίτηση για κράτηση κάποιας αίθουσας, προηγείται έλεγχος ταυτότητας μέσω της Υπηρεσίας Κεντρικής Πιστοποίησης.

UPDATE 29/12/2010: Η υπηρεσία δέσμευσης αιθουσών σύντομα θα μεταφερθεί στη διεύθυνση https://rooms.uowm.gr