Τηλεφωνία με χρήση έξυπνων συσκευών ή υπολογιστή

Η υπηρεσία παρέχει στα μέλη του Πανεπιστημίου που διαθέτουν ιδρυματικό λογαριασμό, δυνατότητα για κλήσεις από ηλεκτρονική συσκευή (smartphone ή υπολογιστή) προς:

  • σταθερά τηλέφωνα του Πανεπιστημίου
  • άλλους χρήστες συνδεδεμένους με την ίδια υπηρεσία εκείνη τη στιγμή
  • υπεραστικά τηλέφωνα συνδεδεμένων ιδρυμάτων στο VoIP δίκτυο του GUNET/ΕΔΕΤ

Προσοχή: Για λόγους τεχνικούς αλλά και λόγους ασφαλείας, δεν είναι δυνατή η πραγματοποίηση κλήσεων προς οποιονδήποτε προορισμό εκτός από αυτούς που αναφέρονται παραπάνω.

Η υπηρεσία αξιοποιεί την τεχνολογία VoIP (Voice over IP) και βασίζεται σε ανοικτά πρωτόκολλα και σε λογισμικό ανοικτού κώδικα.

Ηλεκτρονική διεύθυνση υπηρεσίας: https://phone.uowm.gr