Βιντεοδιάσκεψη

Στα μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας προσφέρονται οι εξής επιλογές για βιντεοδιάσκεψη:

  • Με χρήση του ανοικτού λογισμικού Jitsi σε υποδομές του Τμήματος Δικτύων: https://meet.uowm.gr
  • Με χρήση του ανοικτού λογισμικού bigbluebutton σε υποδομές του Τμήματος Δικτύων (απαιτείται πιστοποίηση): http://webconf.uowm.gr
  • Με χρήση του ανοικτού λογισμικού bigbluebutton σε υποδομές του Τμήματος Δικτύων (απαιτείται πιστοποίηση): https://synergy.noc.uowm.gr. Για πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας.
  • Με χρήση της εξωτερικής υπηρεσίας ZOOM στην οποία το Πανεπιστήμιο έχει συνδρομή. Για πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας.
  • Υπηρεσία βιντεοδιάσκεψης του GUNET (απαιτείται λογαριασμός email @uowm.gr ή @τμήμα.uowm.gr): http://webconf.gunet.gr
  • Υπηρεσία βιντεοδιάσκεψης e:Presence του ΕΔΥΤΕ: http://www.epresence.gr

Προσοχή: Από τις παραπάνω υπηρεσίες, η μοναδική που καλύπτει πλήρως τις απαιτήσεις που τίθενται για την πραγματοποίηση τηλεδιασκέψεων συλλογικών οργάνων Πανεπιστημίων και ΑΤΕΙ όπως αυτές περιγράφονται στο ΦΕΚ (Αρ. φύλλου 433, 17 Μαρτίου 2011, Αριθμ. Φ.122.1/42/23076/Β2), είναι η υπηρεσία e:Presence. Ενδεικτικά υποστηρίζει πιστοποίηση ταυτότητας μελών και κρυπτογραφημένη επικοινωνία ενώ διασφαλίζεται πλήρως η μυστικότητα και η εμπιστευτικότητα των τηλεδιασκέψεων.