Πλατφόρμα συνεργασίας Synergy

Η Ανοικτή Πλατφόρμα Συνεργασίας είναι μια διαδικτυακή πλατφόρμα τηλεσυνεργασίας που διευκολύνει ομάδες μελών του ιδρύματος μας που εργάζονται στο ίδιο αντικείμενο να οργανώνουν και να ανταλλάσσουν υλικό, να κάνουν τηλεδιασκέψεις, να συνδιαμορφώνουν και να λαμβάνουν αποφάσεις.

H υπηρεσία χρησιμοποιεί την ελεύθερη Ελληνική πλατφόρμα ηλεκτρονικής μάθησης Open eClass καθώς και το ελεύθερο εργαλείο τηλεδιασκέψεων (με δυνατότητα ανταλλαγής ήχου, βίντεο, διαφανειών, συνομιλίας και οθόνης) Big Blue Button.

URL Πλατφόρμας: https://synergy.uowm.gr

Οδηγίες χρήσης: