Συγχρονισμός ώρας μέσω NTP

Ο συγχρονισμός των ρολογιών διάφορων δικτυακών συσκευών παρέχει τη δυνατότητα χρονικής συσχέτισης των γεγονότων που καταγράφονται από διαφορετικές δικτυακές συσκευές και της αυτόματης ρύθμισης του ρολογιού τερματικών συσκευών με κεντρικό ρολόι, το οποίο συνήθως είναι συγχρονισμένο στην τοπική ώρα.

Η ρύθμιση του χρονισμού στις συσκευές του δικτύου γίνεται με χρήση του πρωτοκόλλου NTP (Network Time Protocol). Το Κέντρο Διαχείρισης Δικτύου προσφέρει την υπηρεσία ΝΤΡ για τον συγχρονισμό των ρολογιών των δικτυακών συσκευών και των ηλεκτρονικών υπολογιστών στο δίκτυο του Πανεπιστημίου με το ρολόι αναφοράς της υπηρεσίας NTP.

Διεύθυνση εξυπηρετητή NTP: ntp.uowm.gr