Έκδοση ψηφιακού πιστοποιητικού διακομιστή

Το Κέντρο Διαχείρισης Δικτύου του ΠΔΜ, σε συνεργασία με το Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας παρέχει ψηφιακά πιστοποιητικά για ιστοσελίδες και ηλεκτρονικές υπηρεσίες που βρίσκονται κάτω από το domain uowm.gr καθώς και προσωπικά ψηφιακά πιστοποιητικά.

Για τη δημιουργία πιστοποιητικού για ιστοσελίδα/ηλεκτρονική υπηρεσία, οι δικαιούχοι πρέπει να υποβάλλουν αυτοπροσώπως έγγραφη αίτηση στο Κέντρο Διαχείρισης Δικτύου (Κτίριο Διοίκησης, Κοζάνη).