Προσωπικό

Το Κέντρο Λειτουργίας και Διαχείρισης Δικτύου στελεχώνεται από μόνιμο Επιστημονικό Προσωπικό και Συμβασιούχους Έργου:

Κοζάνη

Φλώρινα