Προσωπικό

Τα Τμήματα Μηχανοργάνωσης/Πληροφορικής και Δικτύων, διοικητικά υπάγονται στη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών και Μηχανοργάνωσης.

Προϊστάμενος Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Μηχανοργάνωσης:
Κωνσταντίνος Δάρδας

Τμήμα Μηχανοργάνωσης/Πληροφορικής

 • Τσιότσιας Ηλίας (Προϊστάμενος Τμήματος)
 • Οικονομόπουλος Ανδρέας
 • Μπατσιάκα Αναστασία
 • Θεοδωρίδης Δημήτριος

Τμήμα Δικτύων

 • Βουτσκίδης Παναγιώτης (Προϊστάμενος Τμήματος)
 • Κάργας Δημήτριος
 • Βιτωλιάνος Ιωάννης
 • Στογιάννης Ζήσης
 • Δεσποτάκης Στυλιανός (Φλώρινα)
 • Μανδράκης Βασίλειος

Στη λειτουργία των δύο Τμημάτων επίσης συνδράμουν οι:

 • Μαυρογιώργος Χρήστος (ΕΤΕΠ)
 • Σαλακίδης Γεώργιος (ΕΤΕΠ)