Διανομή λογισμικού

Το Πανεπιστήμιο έχει συνάψει συμβάσεις και προσφέρει προς τα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας τα παρακάτω πακέτα λογισμικού: