Αρχική σελίδα

Καλωσήρθατε στην ιστοσελίδα του Τμήματος Μηχανοργάνωσης/Πληροφορικής και του Τμήματος Δικτύων του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. Τα δύο Τμήματα ανήκουν στη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών και Μηχανοργάνωσης του Πανεπιστημίου.

Στην αρμοδιότητά των δύο Τμημάτων υπάγονται:

 • Ο σχεδιασμός, προγραμματισμός, οργάνωση και υποστήριξη της μηχανοργάνωσης στη Διοίκηση του Πανεπιστημίου
 • Η διαχείριση και ανάπτυξη κεντρικών συστημάτων και εφαρμογών μηχανοργάνωσης των υπηρεσιών του πανεπιστημίου και η καλή, αξιόπιστη, αποδοτική και ασφαλής λειτουργία τους
 • Η σύνταξη προδιαγραφών για την προμήθεια νέου ηλεκτρονικού εξοπλισμού
 • Η τεχνική υποστήριξη σε θέματα υλικού, λογισμικού και χρήσης εφαρμογών στη Διοίκηση του Πανεπιστημίου
 • Η ενημέρωση, εκπαίδευση και τεχνική υποστήριξη των χρηστών
 • Η ολοκληρωμένη διαχείριση της υποδομής δικτύων δεδομένων – φωνής και των βασικών και προηγμένων ηλεκτρονικών υπηρεσιών
 • Ο σχεδιασμός, προγραμματισμός και υλοποίηση αναβαθμίσεων και επεκτάσεων του δικτύου, των ηλεκτρονικών υπηρεσιών και του σχετικού εξοπλισμού
 • Η παραγωγή τεκμηρίωσης και αναφορών για τη χρήση του δικτύου και των ηλεκτρονικών υπηρεσιών.
 • Ο ορισμός της πολιτικής χρήσης των πόρων του δικτύου και των ηλεκτρονικών υπηρεσιών
 • Η επίβλεψη των παραμέτρων ασφάλειας του δικτύου και των ηλεκτρονικών υπηρεσιών
 • Η αντιμετώπιση προβλημάτων στο δίκτυο και τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες
 • Η συνεργασία και επικοινωνία με αντίστοιχες υπηρεσίες άλλων Ακαδημαϊκών δικτύων