Ασύρματη πρόσβαση (Wi-Fi)

Γενική περιγραφή

Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας παρέχει στα μέλη του, αλλά και σε επισκέπτες, τη δυνατότητα ασύρματης πρόσβασης στο διαδίκτυο μέσω υποδομής ασύρματου τοπικού δικτύου Wi-Fi.

Η υπηρεσία Wi-Fi προσφέρεται σε όλα τα κτίρια του Πανεπιστημίου.

Προϋποθέσεις – Απαιτήσεις

Για τη σύνδεση στο ασύρματο δίκτυο του Πανεπιστημίου απαιτείται:

Διαθέσιμα ασύρματα δίκτυα

Στους χώρους του Πανεπιστημίου με ασύρματη κάλυψη μπορεί να συνυπάρχουν περισσότερα από ένα WiFi δίκτυα με διαφορετικό δηλωτικό όνομα (στο εξής SSID). Τα διαθέσιμα ασύρματα δίκτυα είναι τα εξής:

uowm

Το δίκτυο “uowm” είναι διαθέσιμο στα μέλη της κοινότητας του Πανεπιστήμιου

uowm-guest

Προϋποθέσεις – Περιορισμοί

Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας δίνει τη δυνατότητα σε επισκέπτες που βρίσκονται στους χώρους του Ιδρύματος να συνδεθούν στο ασύρματο δίκτυο.

Για την πρόσβαση απαιτείται η παροχή ενός προσωρινού λογαριασμού από κάποιο μέλος της κοινότητας του Πανεπιστημίου. Η δημιουργία του προσωρινού λογαριασμού γίνεται στην ιστοσελίδα https://uguest.uowm.gr.

Οι προσωρινοί λογαριασμοί πρόσβασης έχουν καθορισμένη διάρκεια ισχύος που καθορίζει ο χρήστης που τους δημιουργεί.

Επίσης κάθε χρήστης μπορεί να δημιουργήσει περιορισμένο αριθμό προσωρινών λογαριασμών.

Λογαριασμοί συνεδρίων

Για την παροχή προσωρινών λογαριασμών πρόσβασης σε μεγάλο πλήθος επισκεπτών, π.χ. για τις ανάγκες ενός συνεδρίου/ημερίδας/εκδήλωσης, υπάρχει η δυνατότητα για δημιουργία προσωρινών συνεδριακών λογαριασμών. Ο υπεύθυνος της εκδήλωσης πρέπει να υποβάλει σχετικό αίτημα προς το Τμήμα Δικτύων μέσω της πλατφόρμας Helpdesk.

uowm-webonly

Γενικά

Η υπηρεσία Web-Only προσφέρει την δυνατότητα γρήγορης σύνδεσης στο ασύρματο δίκτυο του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας με πρόσβαση περιορισμένη στην περιήγηση σε σελίδες του Παγκοσμίου Ιστού (HTTP, HTTPS). Η σύνδεση σε άλλες υπηρεσίες, όπως το mail με την χρήση κάποιου προγράμματος ανάγνωσης ηλ. ταχυδρομείου (πχ outlook, thunderbird), δεν είναι δυνατή.

Ασφάλεια

Κατά την χρήση της υπηρεσίας Web-Only οι χρήστες θα πρέπει να έχουν υπόψιν τους ότι η σύνδεσή τους στα ασύρματα σημεία πρόσβασης είναι μη κρυπτογραφημένη. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει δυνατότητα υποκλοπής ή και παραποίησης των δεδομένων τους σε πραγματικό χρόνο, από κακόβουλους χρήστες. Η ασφάλεια της σύνδεσης εξαρτάται από την χρήση πρωτοκόλλων κρυπτογράφησης (SSL/TLS) από την εκάστοτε ιστοσελίδα που επισκέπτεται ο χρήστης. Ώς εκ τούτου οι χρήστες της υπηρεσίας προτείνεται καθόλη την διάρκεια της σύνδεσής τους:

  • Να προτιμούν σελίδες που υλοποιούν το πρωτόκολλο https.
  • Ιδιαίτερα σε περιπτώσεις ιστοτόπων που απαιτούν ταυτοποίηση να βεβαιώνονται ότι όχι μόνο η αποστολή των στοιχείων τους, αλλά και το σύνολο της συνεδρίας, πραγματοποιείται πάνω από κρυπτογραφημενο κανάλι (https).
  • Να μην αγνοούν σε καμία περίπτωση τις ειδοποιήσεις του browser που αφορούν την ασφάλεια της σύνδεσής τους (πχ μη αναγνωρισμένο / μη έγκυρο πιστοποιητικό ασφαλείας / αποχώρηση από σελίδες ασφαλούς σύνδεσης κ.λπ.)
eduroam

Περιγραφή

Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας συμμετέχει στο eduroam, τη διεθνή υπηρεσία περιαγωγής Wi-Fi την οποία στην χώρα μας λειτουργεί και συντονίζει το Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας και στην οποία συμμετέχουν εκπαιδευτικά ιδρύματα από όλο τον κόσμο.

Τα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας του ΠΔΜ που επισκέπτονται εκπαιδευτικά ιδρύματα που συμμετέχουν στο eduroam στην Ελλάδα ή σε άλλη χώρα θα απολαμβάνουν ελεύθερα ασύρματη πρόσβαση χωρίς να χρειάζεται να κάνουν κάποια επιπλέον ρύθμιση. Αντίστοιχα, οι επισκέπτες από τα ξένα ιδρύματα που επισκέπτονται το ΠΔΜ, μπορούν να συνδεθούν ελεύθερα στα δικά μας ασύρματα δίκτυα με χρήση του δικού τους ιδρυματικού λογαριασμού.

Οδηγίες για τη σύνδεση

Δίκτυο uowm

Κινητά τηλέφωνα Android

Προαιρετικό βήμα: Κατεβάστε στο κινητό σας το πιστοποιητικό του διακομιστή σύνδεσης (pem, der). Εγκαταστήστε το στο κινητό σας με όνομα της επιλογής σας, π.χ. “UOWM wifi” και επιλέγοντας ότι θα χρησιμοποιηθεί για Wi-Fi.

Επιλέξτε το ασύρματο δίκτυο “uowm”. Στοχεία σύνδεσης πρέπει να χρησιμοποιήσετε αυτά του ιδρυματικού σας λογαριασμού, π.χ. όνομα χρήστη “ece00000” και τον ιδρυματικό σας κωδικό.

Στην επιλογή “Πιστοποιητικό CA” επιλέξτε το “UOWM wifi” αν το κατεβάσετε στο προαιρετικό βήμα, διαφορετικά επιλέξτε να μην γίνει επικύρωση.

Χωρίς επικύρωση

Με επικύρωση

Κινητά τηλέφωνα iphone

Επιλέξτε το ασύρματο δίκτυο “uowm“. Εισάγετε το όνομα χρήστη και κωδικό του ιδρυματικού σας λογαριασμού.

Όταν σας παρουσιάσει πληροφορίες για το πιστοποιητικό του διακομιστή “radius.uowm.gr” επιλέξτε “Αξιόπιστο”.

Linux

Συνδεθείτε στο ασύρματο δίκτυο “uowm-guest” και εισάγετε ρυθμίσεις σύμφωνα με την παρακάτω εικόνα.

Microsoft Windows

Επιλέξτε σύνδεση στο ασύρματο δίκτυο “uowm“. Όταν ζητηθεί, εισάγετε τα στοιχεία του ιδρυματικού λογαριασμού σας.

Την πρώτη φορά που θα συνδεθείτε στο δίκτυο uowm, θα σας ζητηθεί να αποδεχθείτε το πιστοποιητικό του διακομιστή. Μπορείτε να επιλέξετε να δείτε τις λεπτομέρειές του και στη συνέχεια πρέπει να επιλέξετε “Σύνδεση“.

 

Δίκτυο uowm-guest

Κινητά τηλέφωνα Android

Επιλέξτε το ασύρματο δίκτυο με όνομα uowm-guest και εισάγετε τα στοιχεία του προσωρινού κωδικού που λάβατε, όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα.

Κινητά τηλέφωνα iphone

Επιλέξτε το ασύρματο δίκτυο “uowm-guest“. Εισάγετε το όνομα χρήστη και κωδικό του ιδρυματικού σας λογαριασμού.

Όταν σας παρουσιάσει πληροφορίες για το πιστοποιητικό του διακομιστή “radius.uowm.gr” επιλέξτε “Αξιόπιστο”.

Linux

Συνδεθείτε στο ασύρματο δίκτυο “uowm-guest” και εισάγετε ρυθμίσεις σύμφωνα με την παρακάτω εικόνα.

Microsoft Windows

Επιλέξτε σύνδεση στο ασύρματο δίκτυο “uowm-guest“. Όταν ζητηθεί, εισάγετε τα στοιχεία του προσωρινού λογαριασμού που έχετε λάβει.

Την πρώτη φορά που θα συνδεθείτε στο δίκτυο uowm, θα σας ζητηθεί να αποδεχθείτε το πιστοποιητικό του διακομιστή. Μπορείτε να επιλέξετε να δείτε τις λεπτομέρειές του και στη συνέχεια πρέπει να επιλέξετε “Σύνδεση“.

Δίκτυο uowm-webonly

Σύνδεση στο δίκτυο uowm-webonly

Αναζητήστε στη λίστα των διαθέσιμων ασύρματων δικτύων το δίκτυο uowm-webonly και επιλέξτε το για να συνδεθείτε αυτόματα σε αυτό.

Δίκτυο eduroam

Σύνδεση με χρήση του εργαλείου CAT

Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας έχει ενταχθεί στα ιδρύματα που κάνουν χρήση της υπηρεσίας eduroam CAT με τη βοήθεια του οποίου οι χρήστες μπορούν εύκολα να εγκαταστήσουν τις ρυθμίσεις για συνδεθούν σε κάποιο ασύρματο δίκτυο eduroam, χρησιμοποιώντας τον παρακάτω σύνδεσμο:

https://cat.eduroam.org/?idp=710

Σύνδεση με χρήση του εργαλείου getedutoam

Η εφαρμογή geteduroam δημιουργήθηκε από τα ευρωπαϊκά Εθνικά Δίκτυα Έρευνας και Εκπαίδευσης (NREN) και στοχεύει στην παροχή εύκολης χρήσης του eduroam από τους φοιτητές και το προσωπικό των Πανεπιστημίων.

Η εφαρμογή είναι διαθέσιμη στο Google Play για συσκευές με Android, στο App Store για συσκευές με Apple IOS και σαν εκτελέσιμο αρχείο εγκατάστασης για Windows.

Σχετική ιστοσελίδα: https://www.geteduroam.org/

Σύνδεση χωρίς βοηθητικά εργαλεία

 

Κανονισμός Λειτουργίας

Στον παρακάτω σύνδεσμο θα βρείτε την Πολιτική Λειτουργίας του ασύρματου Δικτύου του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, όπως εγκρίθηκε με την απόφαση Ζ1/ΠΣ61/29-11-2021 του Πρυτανικού Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας: