Επικοινωνία

ΠΡΟΣΟΧΗ: Για υποβολή αιτήματος ή για αναφορά προβλήματος, παρακαλούμε χρησιμοποιήστε την πλατφόρμα διαχείρισης αιτημάτων στη διεύθυνση

https://helpdesk.uowm.gr

Αιτήματα που υποβάλλονται με διαφορετικό τρόπο, δεν είναι δυνατόν να εξυπηρετηθούν. Οδηγίες σχετικά με τη χρήση της πλατφόρμας υπάρχουν στη διεύθυνση https://noc.uowm.gr/www/ticketinghelp.

Τμήμα Μηχανοργάνωσης/Πληροφορικής, Τμήμα Δικτύων