Λογαριασμός ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

Παροχή Λογαριασμού Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου

Το Τμήμα Μηχανοργάνωσης παρέχει υπηρεσίες ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με διευθύνσεις της μορφής: username@uowm.gr όπου “username” είναι το όνομα του ιδρυματικού λογαριασμού του χρήστη. Ο χρήστης έχει πρόσβαση στα μηνήματά του με το όνομα χρήστη και τον κωδικό του ιδρυματικού λογαριασμού και χρησιμοποιώντας τα πρωτόκολλα POP, IMAP ή μέσω webmail.

Παροχή Λογαριασμού Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου Φοιτητών

Για την χρήση της υπηρεσίας email, οι φοιτητές πρέπει πρώτα να ενεργοποιήσουν τον ιδρυματικό τους λογαριασμό, αφού παραλάβουν από την Γραμματεία του τμήματός του το δελτίο Ενεργοποίησης και σύμφωνα με τις παρακάτω οδηγίες: http://noc.uowm.gr/StudentsWEB_uowm.pdf.

Σχετικές σελίδες: