Λογαριασμός ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

Παροχή Λογαριασμού Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου

Το Τμήμα Μηχανοργάνωσης παρέχει υπηρεσίες ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με διευθύνσεις της μορφής: username@uowm.gr όπου “username” είναι το όνομα του ιδρυματικού λογαριασμού του χρήστη. Ο χρήστης έχει πρόσβαση στα μηνήματά του με το όνομα χρήστη και τον κωδικό του ιδρυματικού λογαριασμού και χρησιμοποιώντας τα πρωτόκολλα POP, IMAP ή μέσω webmail.

Παροχή Λογαριασμού Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου Φοιτητών

Για την χρήση της υπηρεσίας email, οι φοιτητές πρέπει πρώτα να ενεργοποιήσουν τον ιδρυματικό τους λογαριασμό, σύμφωνα με τις παρακάτω οδηγίες:
https://noc.uowm.gr/www/newstudents/

Κανονισμός Λειτουργίας

Στον παρακάτω σύνδεσμο θα βρείτε τον Κανονισμό Λειτουργίας της Υπηρεσίας Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου, όπως εγκρίθηκε με την απόφαση ΣΤ2/Σ134/03-03-2021 της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας:

Σχετικές σελίδες: