Συχνές ερωτήσεις

Οι συχνές ερωτήσεις/απαντήσεις σχετικά με τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Πανεπιστημίου έχουν μεταφερθεί στη διεύθυνση https://helpdesk.uowm.gr/knowledgebase.php.