Πρόσβαση στο λογισμικό ανίχνευσης λογοκλοπής Turnitin

Θα θέλαμε να ενημερώσουμε τα μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας ότι το Πανεπιστήμιο έχει συνδρομή στο λογισμικό ανίχνευσης λογοκλοπής Turnitin

Η υπηρεσία Turnitin αποτελεί αποτέλεσμα της απόφασης της Συνόδου των Πρυτάνεων όπου ανατέθηκε στο Σύνδεσμο Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (Σ.Ε.Α.Β.) η διαδικασία προμήθειας του εν λόγω λογισμικού ανίχνευσης λογοκλοπής για τα ελληνικά, ανώτατα, εκπαιδευτικά ιδρύματα.

Περισσότερες πληροφορίες και εγχειρίδια χρήσης για το Turnitin