Όροι χρήσης υπηρεσιών (προσχέδιο)

Το Τμήμα Μηχανοργάνωσης – Κέντρο Διαχείρισης Δικτύων (ΤΜ) προσφέρει στους χρήστες της πανεπιστημιακής κοινότητας του ΠΔΜ τη δυνατότητα πρόσβασης στο διαδίκτυο, προσωρινό χώρο αποθήκευσης αρχείων δεδομένων, την δυνατότητα δημιουργίας προσωπικών ιστοσελίδων και άλλες υπηρεσίες

Οι υπηρεσίες αυτές αποσκοπούν στην διάδοση της επιστημονικής γνώσης, την προβολή των ερευνητικών ενδιαφερόντων και την προαγωγή των ακαδημαϊκών δραστηριοτήτων των μελών του ΠΔΜ.

Η χρήση αυτών των υπηρεσιών είναι χωρίς κόστος και το δικαίωμα χρήσης απολαμβάνουν όλα τα μέλη του πανεπιστημίου που αποκτούν λογαριασμό χρήστη από το ΤΜ του ΠΔΜ.

Η φύση των παρεχομένων υπηρεσιών υποχρεώνει το ΤΜ να εφαρμόζει κανόνες δεοντολογίας που να εξασφαλίζουν τον ακαδημαϊκό χαρακτήρα τους και προϋποθέτει την πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρακάτω κανόνων:

 1. Οι χρήστες αποδέχονται την δημοσίευση των στοιχείων τους (ονοματεπώνυμο, ιδιότητα, υπηρεσιακό τηλέφωνο και email) στους καταλόγους του ΠΔΜ.
 2. Οι χρήστες είναι υπεύθυνοι για την αποκλειστικά προσωπική χρήση του λογαριασμού που τους έχει παραχωρηθεί. Σε καμιά περίπτωση δεν επιτρέπεται να παραχωρήσουν το δικαίωμα τους σε άλλους, είτε συνειδητά είτε λόγω αμέλειας προστασίας του κωδικού πρόσβασής τους (password). Σε περιπτώσεις που αυτό διαπιστώνεται, θα επιβάλλονται κυρώσεις στους κατόχους των λογαριασμών και όχι μόνο στους παράνομους χρήστες.
 3. Οι χρήστες υποχρεούνται γενικά να τηρούν την υφιστάμενη νομοθεσία και ειδικότερα τους νόμους προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και πνευματικής ιδιοκτησίας σε κάθε περίπτωση. Η δημοσίευση και διάθεση υλικού που παραβιάζει τους νόμους αυτούς απαγορεύεται ρητά. Οι ευθύνες της παράνομης αυτή χρήσης βαρύνουν τον ιδιοκτήτη του λογαριασμού και σε καμία περίπτωση το ΤΜ ή το ΠΔΜ.
 4. Οι χρήστες υποχρεούνται γενικά να τηρούν τους κανόνες χρήσης του ΕΔΕΤ που ισχύουν για όλα τα συνδεόμενα στο δίκτυο του ΕΔΕΤ ιδρύματα.
 5. Οι χρήστες υποχρεούνται να σέβονται τον κοινωφελή χαρακτήρα της υπηρεσίας, αποφεύγοντας πράξεις που την παρακωλύουν, όπως η κατάχρηση υπολογιστικών και δικτυακών πόρων, ο βανδαλισμός, η καταστροφή πνευματικής ιδιοκτησίας του ΤΜ και των φιλοξενούμενων σελίδων χρηστών του, οι προσπάθειες παραβίασης κλπ.
 6. Οι χρήστες οφείλουν να διαφυλάττουν τον ακαδημαϊκό χαρακτήρα της υπηρεσίας αποφεύγοντας δραστηριότητες όπως:
  • εμπορική δραστηριότητα και προβολή εμπορικών προϊόντων, υπηρεσιών και εταιρειών
  • προβολή και μεταβίβαση πορνογραφικού περιεχομένου
  • δημοσίευση υλικού υβριστικού ή ρατσιστικού χαρακτήρα.
 7. Οι λογαριασμοί και τα δεδομένα των χρηστών διαγράφονται όταν πάψει να υφίσταται η σχέση του χρήστη με το Πανεπιστήμιο. Οι χρήστες ενημερώνονται σχετικά με την επικείμενη απενεργοποίηση του λογαριασμού τους, ενώ τους δίνεται εύλογο χρονικό διάστημα για να λάβουν τα προσωπικά τους δεδομένα πριν την οριστική διαγραφή τους.

Σε περιπτώσεις παράβασης των κανόνων χρήσης, το ΤΜ διατηρεί το δικαίωμα απομάκρυνσης του επίμαχου περιεχομένου, και ο ιδιοκτήτης του λογαριασμού θα αντιμετωπίζει συνέπειες που μπορεί να συμπεριλαμβάνουν την αφαίρεση του δικαιώματος χρήσης του λογαριασμού του. Επιπλέον οι δράστες μπορεί να αντιμετωπίσουν πειθαρχικά μέτρα που επιβάλει εσωτερικά το Πανεπιστήμιο με τα εγκεκριμένα όργανα του, καθώς και τις συνέπειες του νόμου.

Όσον αφορά το προσωρινό χώρο αποθήκευσης αρχείων και τις ιστοσελίδες, θα πρέπει να υπάρχει πάντα η συνείδηση από τη μεριά του χρήστη ότι οι σελίδες αυτές είναι διαθέσιμες στην παγκόσμια κοινότητα μέσω του διαδικτύου.

Σημειώνεται ότι τα περιεχόμενα των σελίδων χρηστών, εκφράζουν προσωπικές απόψεις των κατόχων των αντίστοιχων λογαριασμών χρήσης. Σε κάθε περίπτωση, δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι μέσα από σελίδες χρηστών εκφράζονται επίσημες απόψεις του ΤΜ του ΠΔΜ ή άλλων πανεπιστημιακών οργάνων του.

Σε περίπτωση αμφιβολίας από μέρους των χρηστών για την αποδεκτή χρήση των υπηρεσιών, θα πρέπει να επικοινωνήστε με το ΤΜ, ΠΡΙΝ να προχωρήσετε σε οποιαδήποτε ενέργεια.