Οδηγός ηλεκτρονικών υπηρεσιών για πρωτοετείς φοιτητές

Οι πρωτοετείς φοιτητές/φοιτήτριες μπορείτε να βρείτε σύντομες οδηγίες για τις βασικότερες ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Πανεπιστημίου στη διεύθυνση https://noc.uowm.gr/www/newstudentsguide/