Προγραμματισμένες εργασίες στο δίκτυο του Πανεπιστημίου

Σύμφωνα με ενημέρωση που είχαμε από το ΕΔΥΤΕ, θα πραγματοποιηθούν προγραμματισμένες εργασίες σε οπτικά κυκλώματα του Πανεπιστημίου που αναμένεται να προκαλέσουν διακοπή της σύνδεσης των αντίστοιχων Παραρτημάτων, σύμφωνα με το παρακάτω πρόγραμμα:

  • Τετάρτη 15/11, 09:00-13:00, Καστοριά
  • Τετάρτη 15/11, 09:00-14:00, Κοζάνη, Κτήριο στην οδό Αργυροκάστρου 13
  • Πέμπτη 16/11, 09:00-14:00, Πτολεμαΐδα, Σχολή Επιστημών Υγείας
  • Πέμπτη 16/11, 09:00-14:00, Κοζάνη, Πάρκο Αγίου Δημητρίου
  • Παρασκευή 17/11, 09:00-14:00, Κοίλα
  • Τετάρτη 22/11, 09:00-13:00, ΣΚΑΕΠ, Φλώρινα

Επίσης, το Σάββατο 18/11, λόγω προγραμματισμένων ηλεκτρολογικών εργασιών στα Κοίλα, η κεντρική υπολογιστική/αποθηκευτική υποδομή του Πανεπιστημίου θα τεθεί εκτός λειτουργίας κατά το διάστημα 9πμ-12μ. Συνεπώς, κατά το διάστημα αυτό δεν θα υπάρχει πρόσβαση στις κεντρικές ηλεκτρονικές υπηρεσίες.