Προγραμματισμένες εργασίες στο οπτικό τμήμα Κόμβος ΕΔΥΤΕ Γρεβενών – Παράρτημα Γρεβενών

Σύμφωνα με ενημέρωση που είχαμε από το ΕΔΥΤΕ, την Παρασκευή 29/09/23 και στο χρονικό διάστημα 01:00 – 08:00, θα πραγματοποιηθούν προγραμματισμένες εργασίες στο οπτικό τμήμα Κόμβος ΕΔΥΤΕ Γρεβενών – Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας – Παράρτημα Γρεβενών.

Από τις εργασίες αυτές αναμένεται να προκληθεί διακοπή, η οποία θα επηρεάσει το συγκεκριμένο παράρτημα του ΠΔΜ.