Προγραμματισμένες εργασίες στο δίκτυο

Σύμφωνα με ενημέρωση που είχαμε από το ΕΔΥΤΕ, θα πραγματοποιηθούν εργασίες σε οπτικά κυκλώματα του Πανεπιστημίου που θα προκαλέσουν διακοπή της σύνδεσης στο δίκτυο των αντίστοιχων Παραρτημάτων, σύμφωνα με το παρακάτω πρόγραμμα:

  • Τετάρτη 15/11, μέσα στο διάστημα 09:00-14:00: Κοζάνη, Κτήριο Πάρκο Αγίου Δημητρίου,
  • Πέμπτη 16/11, μέσα στο διάστημα 09:00-14:00: Κοζάνη, Κτήριο Αργυροκάστρου 13
  • Παρασκευή 17/11, μέσα στο διάστημα 09:00-14:00: Κοίλα
  • Τετάρτη 15/11, μέσα στο διάστημα 09:00-13:00: Καστοριά
  • Τετάρτη 22/11, 09:00-13:00, ΣΚΑΕΠ, Φλώρινα

Επίσης, το Σάββατο 18/11, κατά το διάστημα 09:00-13:00, λόγω προγραμματισμένων ηλεκτρολογικών εργασιών, η κεντρική υπολογιστική/αποθηκευτική υποδομή που φιλοξενείται στα Κοίλα θα είναι εκτός λειτουργίας και κατά συνέπεια δεν θα υπάρχει πρόσβαση στις κεντρικές ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Πανεπιστημίου.