Ενοποίηση καταλόγων URegister φοιτητών uowm. Ενσωμάτωση φοιτητών πρώην ΤΕΙ

Ολοκληρώθηκε στις 03/06/2020, η ενσωμάτωση των ιδρυματικών λογαριασμών (URegister) των φοιτητών (προπτυχιακών και μεταπτυχιακών) του πρώην ΤΕΙ στον κύριο κατάλογο του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας.

Τα στοιχεία του Ιδρυματικού Λογαριασμού (Uregister) των φοιτητών του πρώην ΤΕΙΔΜ (username/password) θα παραμείνουν τα ίδια (με την εξαίρεση που αναφέρεται παρακάτω για τους φοιτητές τμημάτων Καστοριάς).  Είναι αυτά με τα οποία εισέρχονται οι φοιτητές στον ΕΥΔΟΞΟ.

 1. Για τους φοιτητές που είχαν ενεργοποιήσει τον Ιδρυματικό Λογαριασμό (Uregister) τους στο πρώην Τ.Ε.Ι Δυτικής Μακεδονίας:
  • Ο λογαριασμός τους Uregister μεταφέρετε αυτόματα στον κατάλογο του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας.
  • Τα στοιχεία του λογαριασμού Uregister είναι τα ίδια.
 2. Οι φοιτητές του πρώην Τ.Ε.Ι Δυτικής Μακεδονίας οι οποίοι δεν έχουν ενεργοποιήσει
  το λογαριασμό τους Uregister θα μπορούν να τον ενεργοποιήσουν στη διεύθυνση
  http://uregister,uowm.gr.

Δείτε και εδώ Ιδρυματικός λογαριασμός-URegister.

Μετά την ενοποίηση των καταλόγων, οι φοιτητές των τμημάτων του πρώην ΤΕΙΔΜ, θα έχουν διαθέσιμες σε αυτούς σχεδόν όλες τις υπηρεσίες που προσφέρονται στους φοιτητές του ΠΔΜ. Οι σημαντικότερες αλλαγές θα είναι :

Α. Θα συνδέονται στις Ομοσπονδιακές Υπηρεσίες, χρησιμοποιώντας σαν φορέα το
«Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας»
και όχι το
«Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας (πρώην Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Δυτικής Μακεδονίας)»

B. Θα έχουν διαθέσιμες σε αυτούς τις υπηρεσίες που αναφέρονται στο :https://noc.uowm.gr/www/services/
Σημαντικότερες από τις υπηρεσίες αυτές είναι :

Γ. Στις υπηρεσίες Ηλεκτρονικής Γραμματείας δεν επέρχεται καμία μεταβολή.


Αλλαγή usernames (Φοιτητές Καστοριάς) :
Λόγω της αναγκαίας κανονικοποίησης των username των φοιτητών, όλοι οι λογαριασμοί των πρώην τμημάτων της Καστοριάς που είχαν μόνο χαρακτήρες πχ <vasibaki> αλλάζουν σε μορφή :δύο χαρακτήρες + 5 αριθμητικά ψηφία (ο Αριθμός Μητρώου του φοιτητή) πχ. <k503684>. Οι φοιτητές των οποίων το username αλλάζει, μπορούν να βρουν το νέο username τους στο αρχείο .  To password των λογαριασμών αυτών, παραμένει το ίδιο.


Υπηρεσία ΔΗΛΟΣ365 (των φοιτητών του πρώην ΤΕΙ).
Για όσους φοιτητές του π.ΤΕΙ είχαν ενεργοποιήσει την υπηρεσία ΔΗΛΟΣ365/Office365, διαβάστε στις οδηγίες για το πως θα έχετε πρόσβαση (για λίγο ακόμα) στα αρχεία σας.


Για τυχόν προβλήματα που προκύπτουν, παρακαλείσθε να επικοινωνείτε με email στο : uregister@uowm.gr αναφέροντας τα απαραίτητα στοιχεία.

Διακοπή Ιδρυματικών Υπηρεσιών προς φοιτητές πρώην ΤΕΙ. Ενοποίηση καταλόγων URegister

Λόγω εκτέλεσης εργασιών ενσωμάτωσης του ιδρυματικού καταλόγου (URegister) των φοιτητών του πρώην ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας (ΤΕΙΔΜ), σε αυτόν του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας (ΠΔΜ) η πρόσβαση στις Ομοσπονδιακές και Ιδρυματικές Υπηρεσίες για τους φοιτητές αυτούς θα διακοπεί από την Δευτέρα 01/06, με εκτιμώμενη επαναφορά τους την Τετάρτη 03/06.

Αναβάθμιση υπηρεσίας VPN

Λόγω αλλαγών που έχουν γίνει στην υπηρεσία VPN, υπάρχει το ενδεχόμενο να μην είναι πλέον δυνατή η σύνδεσή σας. Αν συμβαίνει αυτό, θα πρέπει να απεγκαταστήσετε το λογισμικό OpenVPN και να κάνετε εκ νέου εγκατάσταση του πακέτου, που θα βρείτε στις παρακάτω διευθύνσεις:

Διδάσκοντες τμημάτων Καστοριάς (πρώην ΤΕΙ). Αλλαγή τρόπου πιστοποίησης

Από σήμερα (17/04/2020) οι διδάσκοντες των τμημάτων της Καστοριάς του πρώην ΤΕΙ, που εισέρχονταν στην Ηλεκτρονική Γραμματεία (https://classweb.uowm.gr/) με τους παλιούς τους λογαριασμούς, θα εισέρχονται πλέον με τον Ιδρυματικό τους λογαριασμό (URegister).
Για παράδειγμα ο χρήστης με ιδρυματικό email gnikolaou@uowm.gr θα πρέπει να δώσει
Username : gnikolaou (χωρίς @uowm.gr)
Password : το password του ιδρυματικού λογαριασμού
Για να δοκιμάσετε αν ο λογαριασμός σας λειτουργεί σωστά, μπορείτε να επισκέπτεστε τη σελίδα : https://mypassword.uowm.gr/
Για οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίσετε, παρακαλώ να επικοινωνείτε με το email : support (at) uowm.gr αναφέροντας αναλυτικά τις συνθήκες και το μήνυμα σφάλματος που λαμβάνετε.

Συμβουλές για την ασφαλή εργασία από το σπίτι

Σε συνέχεια των συστάσεων για την ασφαλή και υπεύθυνη χρήση των τηλεπικοινωνιακών υποδομών στην τρέχουσα περίοδο, το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και η Γενική Γραμματεία Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων καλούν όσους εργάζονται από την κατοικία τους να δείχνουν αυξημένη προσοχή στα θέματα που αφορούν στην ασφάλεια των οικιακών δικτύων και του σχετικού εξοπλισμού. Συγκεκριμένα:

 • Για την αποστολή ευαίσθητων πληροφοριών προτείνεται η χρήση εφαρμογών που παρέχουν πλήρη κρυπτογράφηση (end-to-end encryption) στην επικοινωνία.
 • Σε κάθε λογαριασμό που τυχόν διατηρείτε και εφόσον αυτό είναι τεχνικά εφικτό, ενεργοποιήστε τη δυνατότητα σύνδεσης με την ταυτοποίηση δύο βημάτων (Two-Factor Authentication), όπου μετά την εισαγωγή του κωδικού πρόσβασης λαμβάνετε μήνυμα SMS στο κινητό σας τηλέφωνο με έναν κωδικό τον οποίο εισάγετε σε σχετικό πεδίο. Με τον τρόπο αυτό ενισχύεται η προστασία του λογαριασμού σας από απόπειρες μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης.
 • Επίσης, ενεργοποιήστε στο κινητό σας τηλέφωνο -και εφόσον παρέχεται η σχετική δυνατότητα- τη λειτουργία πρόσβασης σε online υπηρεσίες με χρήση βιομετρικών δεδομένων (για παράδειγμα, δακτυλικό αποτύπωμα).
 • Αν πρόκειται να συμμετάσχετε σε μία τηλεδιάσκεψη μη διακινείτε τις σχετικές διευθύνσεις και οδηγίες μέσω των κοινωνικών δικτύων.
 • Καλό είναι να αποφεύγεται η χρήση ανοικτών ασύρματων δικτύων, τα οποία είναι περισσότερο ευάλωτα σε εξωτερικές παρεμβάσεις και σε ενέργειες υποκλοπής των διακινούμενων δεδομένων. Σημειώνεται ωστόσο πως τα περισσότερα οικιακά δίκτυα διαθέτουν μηχανισμούς προστασίας και ελέγχου της πρόσβασης.
 • Ελέγξτε ποιες συσκευές συνδέονται στο οικιακό σας δίκτυο. Αν δεν αναγνωρίζετε κάποια από αυτές, αλλάξτε τον κωδικό πρόσβασης στον router του δικτύου, καθώς και το όνομα του δικτύου (SSID) και συνδέστε τις αξιόπιστες συσκευές σας από την αρχή.
 • Χρησιμοποιήστε ισχυρούς κωδικούς πρόσβασης και λογισμικό προστασίας στον εξοπλισμό σας (routers, υπολογιστές κτλ).
 • Στην περίπτωση που δεν γνωρίζετε πώς να κάνετε τις απαραίτητες αλλαγές, συμβουλευτείτε τα εγχειρίδια οδηγιών χρήσης ή ζητήστε βοήθεια από το τμήμα τεχνικής υποστήριξης του τηλεπικοινωνιακού σας παρόχου.

Χρήσιμες πληροφορίες

 • Οδηγίες από το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και τη Γενική Γραμματεία Τηλεπικοινωνιών & Ταχυδρομείων για την ασφαλή πρόσβαση στο διαδίκτυο
 • Συμβουλές κυβερνοασφάλειας (στα αγγλικά) από τον οργανισμό ENISA για την εργασία από το σπίτι
 • Infographic (στα ελληνικά) της Europol με συμβουλές για να μετατρέψετε το σπίτι σας σε οχυρό διαδικτυακής ασφάλειας

Πηγή: https://mindigital.gr/archives/1270

Ενεργοποίηση υπηρεσίας ΔΗΛΟΣ365

Σας ενημερώνουμε πώς ολοκληρώθηκε η ένταξη του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στην υπηρεσία ΔΗΛΟΣ365 και πλέον τα μέλη του Πανεπιστημίου μπορούν να συνδέονται στο Office 365 for Education της Microsoft με χρήση του ιδρυματικού τους λογαριασμού.

Σύνδεση στην υπηρεσία: https://delos365.grnet.gr

Περισσότερες πληροφορίες: https://noc.uowm.gr/www/services/delos365

Ενημέρωση για τον κορωνοϊό

Στο πλαίσιο των ενεργειών πληροφόρησης για τον Κορωνοϊό, το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας διοργανώνει τη Δευτέρα 9/3/2020 ώρα 15:00, ενημερωτική ομιλία από το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιατρικού Συλλόγου Κοζάνης και διδάσκοντα του Τμήματος Μαιευτικής κ. Ευάγγελο Καζάκο, Ιατρό/Μικροβιολόγο, σχετικά με τους τρόπους προφύλαξης από τη μετάδοση του ιού.

Για λόγους προστασίας, η ενημέρωση θα μεταδοθεί σε livestreaming στη διεύθυνση https://go.uowm.gr?covid19. Στην ίδια διεύθυνση θα υπάρχει επίσης η δυνατότητα αποστολής ερωτημάτων προς απάντηση από τον κ. Καζάκο. Η παρακολούθηση της ενημέρωσης κρίνεται επιβεβλημένη μετά την αύξηση των κρουσμάτων που παρατηρούνται τις τελευταίες ημέρες.

Στη διεύθυνση https://go.uowm.gr?covid19 σύντομα θα υπάρχουν περισσότερες πληροφορίες για την ζωντανή μετάδοση.

Πρόβλημα ηλεκτροδότησης στα Κοίλα

Λόγω σοβαρού προβλήματος στο δίκτυο ηλεκτροδότησης του Πανεπιστημίου στα Κοίλα, το δίκτυο του campus καθώς και κάποιες ηλεκτρονικές υπηρεσίες είναι εκτός λειτουργίας

Ενημέρωση: Το πρόβλημα ηλεκτροδότησης αποκαταστάθηκε στις 28/2, ώρα 21:02. Οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες λειτουργούν κανονικά.

Ολοκλήρωση μεταφοράς Ιδρυματικών Λογαριασμών για μέλη του πρώην ΤΕΙ

Τα παρακάτω αφορούν το Μόνιμο Προσωπικό (μέλη ΔΕΠ, Διοικητικοί, ΕΤΕΠ κλπ) του πρώην ΤΕΙ Δυτ.Μακεδονίας.

Ολοκληρώθηκε η μεταφορά/μετάβαση των ιδρυματικών λογαριασμών (URegister) των μελών του πρώην ΤΕΙ Δυτ. Μακεδονίας (πΤΕΙ) στοn κατάλογο του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας (ΠΔΜ uowm.gr)

Οι νέοι λογαριασμοί θα έχουν σαν όνομα χρήστη το πρώτο μέρος του email τους στο uowm.gr (το μέρος αριστερά από το @) και σαν password το ίδιο με αυτό του email ,
πχ ο χρήστης με email kantoniou@uowm.gr θα έχει σαν όνομα χρήστη (URegister) το kantoniou .

Για τις ομοσπονδιακές υπηρεσίες :
– e-Presence
– Απέλλα
– Ακαδημαϊκή Ταυτότητα κλπ.
η πρόσβαση για το προσωπικό του πρώην ΤΕΙ θα γίνεται πλέον με
– επιλογή Οικείου Φορέα : Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας – και όχι “Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας (πρώην Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Δυτικής Μακεδονίας”).

Για τις διαθέσιμες ιδρυματικές υπηρεσίες ενημερωθείτε στο : https://noc.uowm.gr/www/services/

Για όσους δεν είχαν δημιουργήσει ιδρυματικό λογαριασμό (URegister) στο πTEI, μπορούν να ενεργοποιήσουν τον νέο ιδρυματικό λογαριασμό στο ΠΔΜ στην διεύθυνση : https://uregister.uowm.gr/ επιλέγοντας “Είμαι προσωπικό ή μέλος ΔΕΠ”

Για όσους δεν θυμούνται ή θέλουν να αλλάξουν το password για τον ιδρυματικό λογαριασμό (URegister) στο ΠΔΜ μπορούν να επισκεφτούν τη σελίδα : https://mypassword.uowm.gr/
Η αλλαγή του password πλέον, θα επηρεάζει και τον λογαριασμό email των χρηστών.

Για οποιαδήποτε ερώτηση, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στο email uregister@uowm.gr

Για αναφορές προβλημάτων, παρακαλούμε χρησιμοποιείτε τη Υπηρεσία Αναγγελίας Βλαβών στη διεύθυνση https://service.uowm.gr/