Αλλαγή ονομάτων χρήστη (username) στο students.uowm.gr

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η ανακοίνωση αφορά μόνο τους χρήστες της πλατφόρμας students.uowm.gr με όνομα χρήστη (username) της μορφής st1234@τμήμα.uowm.gr και ms1234@τμήμα.uowm.gr

 • Τα username των φοιτητών για σύνδεση στο students.uowm.gr έχουν αλλάξει
 • Τα νέα username είναι τα ίδια που χρησιμοποιείτε πλέον και στο eclass
 • Τα νέα username δεν έχουν @uowm.gr ή @τμήμα.uowm.gr στο τέλος
 • Στη διεύθυνση https://noc.uowm.gr/www/emailrename/ μπορείτε να δείτε το νέο username το οποίο δεν έχει @uowm.gr ή @τμήμα.uowm.gr στο τέλος
 • Τα νέα username είναι της μορφής eled01234, nured01234, mathmast01234 κ.ο.κ., χωρίς @uowm.gr ή @τμήμα.uowm.gr στο τέλος
 • Ο κωδικός πρόσβασης παραμένει ο ίδιος

Αν αντιμετωπίσετε κάποιο πρόβλημα με τη σύνδεση στο eclass, επικοινωνήστε με email στη διεύθυνση support@uowm.gr, αναφέροντας το Τμήμα και τον Αριθμό Μητρώου σας.

Αλλαγή ονόματος χρήστη (username) προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών στο ECLASS

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η ανακοίνωση αφορά μόνο τους χρήστες της πλατφόρμας eclass.uowm.gr με όνομα χρήστη (username) της μορφής st1234@τμήμα.uowm.gr και ms1234@τμήμα.uowm.gr

Τα ονόματα χρήστη (username) των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών για την πλατφόρμα ECLASS αλλάξαν και πλέον είναι της μορφής τμήμα12345.

Για να δείτε ποιο είναι το νέο σας username για το eclass:

 • Μεταβείτε στη διεύθυνση https://noc.uowm.gr/www/emailrename
 • Εισάγετε το πανεπιστημιακό σας email και πατήστε το κουμπί “Αναζήτηση”
 • Θα εμφανιστεί το νέο σας username που θα χρησιμοποιείτε πλέον για το eclass

Παραδειγματα παλιού και νέου username:

 • Το username st1234@eled.uowm.gr γίνεται eled01234
 • Το username st1234@icte.uowm.gr γίνεται ece01234
 • Το username st0123@enveng.uowm.gr γίνεται chemeng00123
 • Το username ms0791@eled.uowm.gr γίνεται edumal00791

Παρακαλούμε, έχετε υπόψη ότι:

 • Ο κωδικός πρόσβασης παραμένει ο ίδιος
 • Θα ενημερωθείτε εκ νέου, όταν το username αλλάξει και για τις υπόλοιπες ηλεκτρονικές υπηρεσίες
 • Αν αντιμετωπίσετε κάποιο πρόβλημα με τη σύνδεση στο eclass, επικοινωνήστε με email στη διεύθυνση support@uowm.gr, αναφέροντας το Τμήμα και τον Αριθμό Μητρώου σας.

Αναβάθμιση λογισμικού τηλεφωνικών συσκευών

Μέσα στις επόμενες ημέρες πρόκειται να ολοκληρωθεί η αναβάθμιση του λογισμικού (firmware) των τηλεφωνικών συσκευών στο δίκτυο του Πανεπιστημίου.

Το νέο λογισμικό προσφέρει στις τηλεφωνικές συσκευές και γενικά στο δίκτυο τηλεφωνίας μεγαλύτερη ασφάλεια και ευελιξία. Θα υπάρχει πλέον η δυνατότητα για διασύνδεση με τηλεφωνικά κέντρα και υπηρεσίες ανοικτού κώδικα/πρωτοκόλλων καθώς για για υλοποίηση νέων υπηρεσιών, όπως η ήδη λειτουργική τηλεφωνία με χρήση έξυπνων συσκευών ή υπολογιστή.

Σχετικό υλικό:

Ρυθμίσεις για υπηρεσία eduroam

Πριν λίγες μέρες η υποδομή για την υπηρεσία EDUROAM αναβαθμίστηκε. Οι χρήστες που αντμετωπίζουν πρόβλημα σύνδεσης, θα πρέπει να ξαναεγκαταστήσουν τις ρυθμίσεις χρησιμοποιώντας το κατάλληλο πακέτο από την ιστοσελιδα cat.eduroam.org.

Αναβάθμιση της υπηρεσίας WEBMAIL

Η υπηρεσία webmail αναβαθμίστηκε και πλέον βασίζεται σε διαφορετικό λογισμικό, με ανανεωμένη εμφάνιση και νέες λειτουργίες.

Η διεύθυνση πρόσβασης παραμένει η ίδια:

Οι προηγούμενες εκδόσεις της υπηρεσίας, συνεχίζουν να λειτουργούν στις διευθύνσεις:

Δημιουργία νεών λογαριασμών φοιτητών

Λόγω α) της ανάγκης για αναβάθμιση της διασύνδεσής του Πανεπιστημίου με το ΕΔΕΤ και το GUNET, β) της αναμενόμενης επέκτασης με την προσθήκη πολλών νέων Τμημάτων και γ) της αναμενόμενης μετονομασίας υπαρχόντων Τμημάτων και Σχολών, έχουν δημιουργηθεί για όλους τους προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές νέοι λογαριασμοί ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Στη διεύθυνση https://noc.uowm.gr/www/emailrename/ μπορείτε να δείτε ποια είναι η νέα διεύθυνσή σας:

Παρακαλούμε έχετε υπόψη τα εξής:

 • Ο κωδικός πρόσβασης για τον νέο λογαριασμό είναι ο ίδιος που έχετε για τον υπάρχον λογαριασμό.
 • Η πρόσβαση στην ηλεκτρονική αλληλογραφία θα γίνεται μέσω webmail στη διεύθυνση https://web.uowm.gr/webmail/?_host=mail2.uowm.gr.
 • Η νέα διεύθυνση αντιστοιχεί στο όνομα χρήστη που θα χρησιμοποιείτε (όταν ολοκληρωθούν οι εργασίες) για τις διάφορες ηλεκτρονικές υπηρεσίες. Για το θέμα αυτό θα υπάρξει νέα ανακοίνωση. Για παράδειγμα, αν η νέα σας διεύθυνση email είναι eled01234@uowm.gr, το όνομα χρήστη σας για τις υπηρεσίες webmail, eclass, VPN, ακαδημαϊκή ταυτότητα, SMTP, Students WEB κ.α., θα είναι eled01234.
 • Η παλιά πλατφόρμα webmail που βρίσκεται στη διεύθυνση https://webmail.uowm.gr/students θα σταματήσει να λειτουργεί στις 30/04/2019.
 • Οι υπάρχουσες διευθύνσεις email θα είναι ενεργές μέχρι τις 30 Ιουνίου 2019. Στη συνέχεια θα απενεργοποιηθούν και τα δεδομένα θα διαγραφούν. Έτσι θα πρέπει να φροντίσετε να κρατήσετε τυχόν μηνύματα που έχετε αποθηκευμένα.

Παρακαλούμε να μας αναφέρετε άμεσα οποιοδήποτε πρόβλημα τυχόν παρουσιαστεί με email στη διεύθυνση uregister@uowm.gr.

Αλλαγή διευθύνσεων email φοιτητών

Λόγω α) της ανάγκης για αναβάθμιση της διασύνδεσής του Πανεπιστημίου με το ΕΔΕΤ και το GUNET, β) της αναμενόμενης επέκτασης με την προσθήκη πολλών νέων Τμημάτων και γ) της αναμενόμενης μετονομασίας υπαρχόντων Τμημάτων και Σχολών, κρίνεται απαραίτητο να προχωρήσουμε σε λίγες μέρες, στην αλλαγή των διευθύνσεων ηλεκτρονικής αλληλογραφίας όλων των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών.

Στη διεύθυνση https://noc.uowm.gr/www/emailrename/ οι φοιτητές μπορείτε να δείτε ποια θα είναι η νέα διεύθυνσή σας:

Παρακαλούμε έχετε υπόψη τα εξής:

 • Ο κωδικός πρόσβασης για τις διάφορες ηλεκτρονικές υπηρεσίες θα παραμείνει ο ίδιος που ισχύει με την υπάρχουσα διεύθυνση.
 • Η νέα διεύθυνση θα αντιστοιχεί και στο όνομα χρήστη που χρησιμοποιείτε για τις διάφορες ηλεκτρονικές υπηρεσίες. Για παράδειγμα, αν η νέα σας διεύθυνση email είναι eled01234@uowm.gr, το όνομα χρήστη σας για τις υπηρεσίες webmail, eclass, VPN, ακαδημαϊκή ταυτότητα, SMTP, Students WEB κ.α., θα είναι eled01234.
 • Η πρόσβαση στην ηλεκτρονική αλληλογραφία θα γίνεται μέσω webmail στη διεύθυνση https://web.uowm.gr/webmail/?_host=mail2.uowm.gr.
 • Η παλιά πλατφόρμα webmail που βρίσκεται στη διεύθυνση https://webmail.uowm.gr/students θα σταματήσει να λειτουργεί στις 30/04/2019.
 • Οι υπάρχουσες διευθύνσεις email θα είναι ενεργές μέχρι τις 30 Ιουνίου 2019. Στη συνέχεια θα απενεργοποιηθούν και τα δεδομένα θα διαγραφούν. Έτσι θα πρέπει να φροντίσετε να κρατήσετε τυχόν μηνύματα που έχετε αποθηκευμένα.

Παρακαλούμε να μας αναφέρετε άμεσα οποιοδήποτε πρόβλημα τυχόν παρουσιαστεί με email στη διεύθυνση uregister@uowm.gr.

Κάλεσμα για ομάδες ανοιχτού λογισμικού σε Πανεπιστήμια και Ερευνητικά Κέντρα

O Οργανισμός Ανοιχτών Τεχνολογιών (ΕΕΛΛΑΚ)  σε συνεργασία με τα ιδρύματα – μέλη του, προσκαλεί όσα μέλη της Ακαδημαϊκής-Ερευνητικής κοινότητας ενδιαφέρονται για τις ανοιχτές τεχνολογίες και επιθυμούν να συμβάλλουν έμπρακτα στη χρήση και διάδοση τους στην εκπαιδευτική-ερευνητική διαδικασία να συμπληρώσουν αυτή την φόρμα.

Η ομάδα του κάθε ιδρύματος, σε συνεργασία με τους εκπροσώπους του ιδρύματος στην ΕΕΛΛΑΚ, θα επεξεργαστεί και θα προτείνει την υιοθέτηση του ανοιχτού λογισμικού στην εκπαιδευτική διαδικασία και την διάδοση και αξιοποίηση των έργων ανοιχτού λογισμικού και τεχνολογιών που αναπτύσσονται και χρησιμοποιούνται από εργαστήρια και ερευνητικές ομάδες των ιδρυμάτων και θα προτείνει λύσεις για την περαιτέρω προώθηση και υιοθέτηση ανοιχτού λογισμικού στο αντίστοιχο Ίδρυμα.

Κάλεσμα για συγκρότηση Ομάδας Ανοιχτού Λογισμικού

Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας σε συνεργασία με τον Οργανισμό Ανοιχτών Τεχνολογιών (ΕΕΛΛΑΚ) καλεί όσα μέλη της Ακαδημαϊκής – Ερευνητικής κοινότητας ενδιαφέρονται για τις ανοιχτές τεχνολογίες και επιθυμούν να συμβάλλουν έμπρακτα στη χρήση και διάδοσή τους στην εκπαιδευτική-ερευνητική διαδικασία να γίνουν μέλη της Ομάδας Ανοικτού Λογισμικού του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας.

Η ομάδα θα επεξεργαστεί και θα προτείνει την υιοθέτηση του ανοιχτού λογισμικού στην εκπαιδευτική διαδικασία, στη διάδοση και αξιοποίηση των έργων ανοιχτού λογισμικού και τεχνολογιών που αναπτύσσονται και χρησιμοποιούνται από εργαστήρια και ερευνητικές ομάδες του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας και θα προτείνει λύσεις για την περαιτέρω προώθηση και υιοθέτηση ανοιχτού λογισμικού στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας.

Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε ακολουθήστε τον ακόλουθο σύνδεσμο:

https://opensource.ellak.gr/uowm/

Λειτουργία του νέου τηλεφωνικού κέντρου

Το Τμήμα Μηχανοργάνωσης έχει ξεκινήσει τις διαδικασίες για την αντικατάσταση του υπάρχοντος τηλεφωνικού κέντρου με νέο, που βασίζεται σε ανοικτά πρωτόκολλα και λογισμικό. Το νέο τηλεφωνικό κέντρο λειτουργεί εδώ και μερικούς μήνες και εξυπηρετεί ήδη ένα μικρό τμήμα χρηστών.

Την Τετάρτη, 27/3, οι τηλεφωνικές συνομιλίες που εξυπηρετήθηκαν από το νέο κέντρο, ξεπέρασαν σε διάρκεια για πρώτη φορά τα 10.000 δευτερόλεπτα.