Εργασίες συντήρησης της υπηρεσίας Open eClass

Την Τετάρτη 1/5, ώρα 9μμ, θα πραγματοποιηθούν εργασίες συντήρησης (μεταφορά στη νέα κεντρική υποδομή) της υπηρεσίας ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης Open eClass.

Οι εργασίες θα διαρκέσουν περίπου 3 ώρες και κατά το διάστημα αυτό ίσως παρατηρηθεί αργή απόκριση της υπηρεσίας.