Δημιουργία νεών λογαριασμών φοιτητών

Λόγω α) της ανάγκης για αναβάθμιση της διασύνδεσής του Πανεπιστημίου με το ΕΔΕΤ και το GUNET, β) της αναμενόμενης επέκτασης με την προσθήκη πολλών νέων Τμημάτων και γ) της αναμενόμενης μετονομασίας υπαρχόντων Τμημάτων και Σχολών, έχουν δημιουργηθεί για όλους τους προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές νέοι λογαριασμοί ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Στη διεύθυνση https://noc.uowm.gr/www/emailrename/ μπορείτε να δείτε ποια είναι η νέα διεύθυνσή σας:

Παρακαλούμε έχετε υπόψη τα εξής:

  • Ο κωδικός πρόσβασης για τον νέο λογαριασμό είναι ο ίδιος που έχετε για τον υπάρχον λογαριασμό.
  • Η πρόσβαση στην ηλεκτρονική αλληλογραφία θα γίνεται μέσω webmail στη διεύθυνση https://web.uowm.gr/webmail/?_host=mail2.uowm.gr.
  • Η νέα διεύθυνση αντιστοιχεί στο όνομα χρήστη που θα χρησιμοποιείτε (όταν ολοκληρωθούν οι εργασίες) για τις διάφορες ηλεκτρονικές υπηρεσίες. Για το θέμα αυτό θα υπάρξει νέα ανακοίνωση. Για παράδειγμα, αν η νέα σας διεύθυνση email είναι eled01234@uowm.gr, το όνομα χρήστη σας για τις υπηρεσίες webmail, eclass, VPN, ακαδημαϊκή ταυτότητα, SMTP, Students WEB κ.α., θα είναι eled01234.
  • Η παλιά πλατφόρμα webmail που βρίσκεται στη διεύθυνση https://webmail.uowm.gr/students θα σταματήσει να λειτουργεί στις 30/04/2019.
  • Οι υπάρχουσες διευθύνσεις email θα είναι ενεργές μέχρι τις 30 Ιουνίου 2019. Στη συνέχεια θα απενεργοποιηθούν και τα δεδομένα θα διαγραφούν. Έτσι θα πρέπει να φροντίσετε να κρατήσετε τυχόν μηνύματα που έχετε αποθηκευμένα.

Παρακαλούμε να μας αναφέρετε άμεσα οποιοδήποτε πρόβλημα τυχόν παρουσιαστεί με email στη διεύθυνση uregister@uowm.gr.