Αναβάθμιση της υπηρεσίας WEBMAIL

Η υπηρεσία webmail αναβαθμίστηκε και πλέον βασίζεται σε διαφορετικό λογισμικό, με ανανεωμένη εμφάνιση και νέες λειτουργίες.

Η διεύθυνση πρόσβασης παραμένει η ίδια:

Οι προηγούμενες εκδόσεις της υπηρεσίας, συνεχίζουν να λειτουργούν στις διευθύνσεις: