Αλλαγή διευθύνσεων email φοιτητών

Λόγω α) της ανάγκης για αναβάθμιση της διασύνδεσής του Πανεπιστημίου με το ΕΔΕΤ και το GUNET, β) της αναμενόμενης επέκτασης με την προσθήκη πολλών νέων Τμημάτων και γ) της αναμενόμενης μετονομασίας υπαρχόντων Τμημάτων και Σχολών, κρίνεται απαραίτητο να προχωρήσουμε σε λίγες μέρες, στην αλλαγή των διευθύνσεων ηλεκτρονικής αλληλογραφίας όλων των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών.

Στη διεύθυνση https://noc.uowm.gr/www/emailrename/ οι φοιτητές μπορείτε να δείτε ποια θα είναι η νέα διεύθυνσή σας:

Παρακαλούμε έχετε υπόψη τα εξής:

  • Ο κωδικός πρόσβασης για τις διάφορες ηλεκτρονικές υπηρεσίες θα παραμείνει ο ίδιος που ισχύει με την υπάρχουσα διεύθυνση.
  • Η νέα διεύθυνση θα αντιστοιχεί και στο όνομα χρήστη που χρησιμοποιείτε για τις διάφορες ηλεκτρονικές υπηρεσίες. Για παράδειγμα, αν η νέα σας διεύθυνση email είναι eled01234@uowm.gr, το όνομα χρήστη σας για τις υπηρεσίες webmail, eclass, VPN, ακαδημαϊκή ταυτότητα, SMTP, Students WEB κ.α., θα είναι eled01234.
  • Η πρόσβαση στην ηλεκτρονική αλληλογραφία θα γίνεται μέσω webmail στη διεύθυνση https://web.uowm.gr/webmail/?_host=mail2.uowm.gr.
  • Η παλιά πλατφόρμα webmail που βρίσκεται στη διεύθυνση https://webmail.uowm.gr/students θα σταματήσει να λειτουργεί στις 30/04/2019.
  • Οι υπάρχουσες διευθύνσεις email θα είναι ενεργές μέχρι τις 30 Ιουνίου 2019. Στη συνέχεια θα απενεργοποιηθούν και τα δεδομένα θα διαγραφούν. Έτσι θα πρέπει να φροντίσετε να κρατήσετε τυχόν μηνύματα που έχετε αποθηκευμένα.

Παρακαλούμε να μας αναφέρετε άμεσα οποιοδήποτε πρόβλημα τυχόν παρουσιαστεί με email στη διεύθυνση uregister@uowm.gr.