Σύστημα Αναγγελίας βλαβών και Tεχνικών εργασιών

Σας ενημερώνουμε ότι δημιουργήθηκε και είναι σε λειτουργία σύστημα αιτημάτων για βλάβες, δυσλειτουργίες , συντηρήσεις και γενικότερα προβλήματα τεχνικής φύσεως.

Το ηλεκτρονικό σύστημα παρακολούθησης εργασιών (ticketing) βρίσκεται στην ιστοσελίδα της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Μηχανοργάνωσης στο σύνδεσμο:

https://service.uowm.gr

Παρακαλούμε για οποιοδήποτε αίτημα, να συμπληρώνετε τα λιγοστά αλλά απαραίτητα πεδία στη φόρμα του συστήματος. Μπορείτε να συμβουλευτείτε τις οδηγίες καταχώρησης αιτήματος: https://noc.uowm.gr/www/ticketinghelp/

Ο μεγάλος όγκος των απαιτήσεων όλου του προσωπικού για υποστήριξη, δημιουργεί την ανάγκη για προγραμματισμό και ιεράρχηση των αιτημάτων σας.

Για να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε και να προσπαθήσουμε να επιλύσουμε τα προβλήματα που προκύπτουν καθημερινά, παρακαλούμε να προσαρμοστείτε άμεσα στο ηλεκτρονικό σύστημα παρακολούθησης εργασιών (ticketing) διότι, αιτήματα τηλεφωνικά ή προφορικά δεν θα μπορούν να αξιολογηθούν και να προγραμματιστούν, συνεπώς δεν θα υλοποιούνται.

Μετάβαση στην εφαρμογή: https://service.uowm.gr

Τμήμα Σχεδιασμού Οργάνωσης και Ανάπτυξης
Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών και Μηχανοργάνωσης