Οδηγίες καταχώρησης αιτήματος

Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των αιτημάτων των μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας καθώς και την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση προβλημάτων, το Τμήμα Μηχανοργάνωσης/Πληροφορικής και το Τμήμα Δικτύων χρησιμοποιούν ηλεκτρονικό σύστημα παρακολούθησης εργασιών (ticketing).

Οδηγίες καταχώρησης αιτήματος

Βήμα 1. Μπαίνετε στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://service.uowm.gr

Επιλέγετε “Καταχώρηση αιτήματος προς Τμήματα Μηχανοργάνωσης/Πληροφορικής και Δικτύων”.

 

Βήμα 2. Από τις κατηγορίες αιτημάτων επιλέγετε αυτή που περιγράφει καλύτερα το αίτημά σας.

Βήμα 3. Συμπληρώνετε τη φόρμα με τα στοιχεία σας και την περιγραφή του αιτήματός σας ή του προβλήματος που αντιμετωπίζετε. Παρακαλούμε να είστε όσο γίνεται πιο ακριβής. Επίσης, παρακαλούμε να χρησιμοποιείτε το πανεπιστημιακό σας email.

Βήμα 4. Αν συμπληρώσατε τη φόρμα χωρίς λάθη, το σύστημα σας ενημερώνει για την επιτυχή καταχώρηση του αιτήματος. Επίσης, στην ηλεκτρονική διεύθυνση που δώσατε, θα λάβετε σχετικό μήνυμα.

Το προσωπικό των Τμημάτων Μηχανοργάνωσης/Πληροφορικής και Δικτύων, αφού εξετάσει το αίτημά σας, θα προχωρήσει στις απαραίτητες ενέργειες. Αναλόγως της φύσης του αιτήματος, ίσως ζητήσει επιπλέον στοιχεία, όπως π.χ. επιπλέον πληροφορίες ή μία ψηφιακά υπογεγραμμένη αίτηση.