Πολιτική Λειτουργίας Ασύρματου Δικτύου

Στον παρακάτω σύνδεσμο θα βρείτε την Πολιτική Λειτουργίας του ασύρματου Δικτύου του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, όπως εγκρίθηκε με την απόφαση Ζ1/ΠΣ61/29-11-2021 του Πρυτανικού Συμβουλίου του Ιδρύματος: