Διακοπή σύνδεσης κτιρίων στην Κοζάνη

Σας ενημερώνουμε ότι, σύμφωνα με ανακοίνωση του ΕΔΥΤΕ, αύριο Τρίτη 16/11, μεταξύ 00:01 π.μ. και 07:00 π.μ., θα πραγματοποιηθούν από τον ΟΤΕ προγραμματισμένες εργασίες στο δίκτυο οπτικών ινών στην Κοζάνη, που θα έχει σαν αποτέλεσμα τη διακοπή των παρακάτω συνδέσεων:

Κατά τη διάρκεια της διακοπής σύνδεσης του κτιρίου Πάρκου Αγίου Δημητρίου, θα υπάρχει και αδυναμία πρόσβασης σε κάποιες ηλεκτρονικές υπηρεσίες (ηλεκτρονική αλληλογραφία, τηλεφωνία, φοιτητολόγιο, classweb, κ.α.)