Πρόβλημα με δίκτυα Vodafone/Nova

Από τις 4/2, ώρα περίπου 6μμ, λόγω προβλήματος συνδεσιμότητας του κόμβου ΕΔΥΤΕ στο Καλοχώρι Θεσσαλονίκης, δεν υπάρχει πρόσβαση στο δίκτυο του Πανεπιστημίου από τα δίκτυα των Vodafone και Nova.

 

Update: Το πρόβλημα αποκαταστάθηκε