Λειτουργία του νέου τηλεφωνικού κέντρου

Το Τμήμα Μηχανοργάνωσης έχει ξεκινήσει τις διαδικασίες για την αντικατάσταση του υπάρχοντος τηλεφωνικού κέντρου με νέο, που βασίζεται σε ανοικτά πρωτόκολλα και λογισμικό. Το νέο τηλεφωνικό κέντρο λειτουργεί εδώ και μερικούς μήνες και εξυπηρετεί ήδη ένα μικρό τμήμα χρηστών.

Την Τετάρτη, 27/3, οι τηλεφωνικές συνομιλίες που εξυπηρετήθηκαν από το νέο κέντρο, ξεπέρασαν σε διάρκεια για πρώτη φορά τα 10.000 δευτερόλεπτα.