Κάλεσμα για συγκρότηση Ομάδας Ανοιχτού Λογισμικού

Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας σε συνεργασία με τον Οργανισμό Ανοιχτών Τεχνολογιών (ΕΕΛΛΑΚ) καλεί όσα μέλη της Ακαδημαϊκής – Ερευνητικής κοινότητας ενδιαφέρονται για τις ανοιχτές τεχνολογίες και επιθυμούν να συμβάλλουν έμπρακτα στη χρήση και διάδοσή τους στην εκπαιδευτική-ερευνητική διαδικασία να γίνουν μέλη της Ομάδας Ανοικτού Λογισμικού του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας.

Η ομάδα θα επεξεργαστεί και θα προτείνει την υιοθέτηση του ανοιχτού λογισμικού στην εκπαιδευτική διαδικασία, στη διάδοση και αξιοποίηση των έργων ανοιχτού λογισμικού και τεχνολογιών που αναπτύσσονται και χρησιμοποιούνται από εργαστήρια και ερευνητικές ομάδες του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας και θα προτείνει λύσεις για την περαιτέρω προώθηση και υιοθέτηση ανοιχτού λογισμικού στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας.

Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε ακολουθήστε τον ακόλουθο σύνδεσμο:

https://opensource.ellak.gr/uowm/