Πρωτόκολλο IPv6 στο ΠΔΜ

Τι είναι το IPv6

Το Internet Protocol version 6 (IPv6) αποτελεί τη νεώτερη έκδοση και πρόκειται σταδιακά να αντικαταστήσει το πρωτοκόλλο IPv4, στο οποίο βασίζει τη λειτουργία του το Internet. Η σχεδίαση του IPv6 στηρίχθηκε στην εκτεταμένη εμπειρία που αποκτήθηκε με το πέρασμα του χρόνου από τη λειτουργία και τη ραγδαία εξάπλωση του Διαδικτύου.

Το IPv6 περιλαμβάνει σειρά λειτουργικών βελτιώσεων και απλοποιήσεων σε σχέση με το IPv4. Μία βασική βελτίωση του IPv6 είναι το μεγαλύτερο εύρος διευθύνσεων που θα επιτρέψει την απρόσκοπτη επέκταση του Διαδικτύου με νέες συσκευές, όπως έξυπνα τηλέφωνα (smartphones), αισθητήρες (sensors), κλπ. Το IPv6 θα συμβάλει επίσης στην ασφάλεια των ψηφιακών επικοινωνιών και στην κινητικότητα (mobility) των χρηστών.

Σχετικό υλικό

Έλεγχος συνδεσιμότητας IPv6

Μπορείτε να ελέγξετε το βαθμό που το λογισμικό του ηλεκτρονικού υπολογιστή και η σύνδεσή σας υποστηρίζουν το πρωτόκολλο IPv6 στις παρακάτω διευθύνσεις:

Χρήσιμοι σύνδεσμοι