Υποστήριξη IPv6 στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

 • 25-02-2009: Ολοκληρώθηκε η σύνδεση του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας μέσω πρωτοκόλλου IPv6 με το ΕΔΕΤ και το Internet.
  Η επικοινωνία μέσω IPv6 είναι δυνατή στο κτίριο της Διοίκησης και στο κτίριο του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών.
 • 11-04-2011: Ο κεντρικός ιστότοπος του Πανεπιστημίου (www.uowm.gr) καθώς και οι ιστότοποι των 6 Τμημάτων, είναι διαθέσιμοι μέσω IPv6.
 • 20-04-2011: Ξεκίνησε η λειτουργία της ιστοσελίδας http://ipv6.uowm.gr με πληροφορίες σχετικά με την υποστήριξη του IPv6 στο ΠΔΜ.
 • 11-05-2011: Ξεκίνησε η υποστήριξη IPv6 στην πλατφόρμα τηλέ-εκπαίδευσης eClass.
 • 27-05-2011: Ενεργοποιήθηκε το IPv6 στον κεντρικό διακομιστή ηλεκτρονικής αλληλογραφίας.
 • 28-05-2011: Ενεργοποιήθηκε το IPv6 στο κτίριο του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών.
 • 31-05-2011: Προστέθηκαν IPv6 glue records στο μητρώο ονομάτων χώρου για το όνομα χώρου uowm.gr.
 • 02-06-2011: Ενεργοποιήθηκε το IPv6 στα κτίρια του Πανεπιστημίου στη Φλώρινα. Η κίνηση IPv6 δρομολογείται μέσω Κοζάνης.
 • 14-06-2011: Η κίνηση IPv6 της Φλώρινας δρομολογείται απευθείας προς το δίκτυο του ΕΔΕΤ.
 • 18-01-2012: Ενεργοποιήθηκε το IPv6 στα κτίριο Κ1 του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών στην Κοζάνη.
 • 25-11-2016: Υποστήριξη IPv6 στην υπηρεσία VPN