Παγκόσμια Έναρξη του IPv6 (World IPv6 Launch Day)

Οι κυριότεροι πάροχοι διαδικτύου (Internet Service Providers – ISPs), κατασκευαστές δικτυακού εξοπλισμού για οικιακούς χρήστες, και εταιρίες παροχής υπηρεσιών WEB από όλο τον κόσμο ενώνουν τις δυνάμεις τους για να ενεργοποιήσουν μόνιμα το IPv6 στα προϊόντα τους και τις προσφερόμενες υπηρεσίες στις 6 Ιουνίου 2012.

Υπό την οργανωτική εποπτεία του Internet Society, η Παγκόσμια Έναρξη του IPv6 – World IPv6 Launch αποτελεί σταθμός για την εφαρμογή της τεχνολογίας IPv6. Ως “απόγονος” για το ευρέως χρησιμοποιούμενο Πρωτόκολλο Διαδικτύου (Internet Protocol) έκδοση 4, εν συντομία IPv4, το πρωτόκολλο IPv6 είναι αποτελεί κρίσιμος παράγοντας για την εξέλιξη του Διαδικτύου ως πλατφόρμα που συμβάλλει στη καινοτομία και οικονομική ανάπτυξη.ipv6 launch day