Παγκόσμια Μέρα Δοκιμής του IPv6 (World IPv6 Day)

Στις 8 Ιουνίου 2011, ημέρα που χαρακτηρίζεται διεθνώς ως World IPv6 Day, μια σειρά από γνωστές εταιρίες του διαδικτύου, όπως η Google, Facebook, Yahoo!, Akamai και Limelight Networks θα προσφέρουν το ψηφιακό υλικό τους μέσω IPv6 στο πλαίσιο εικοσιτετράωρης δοκιμής των νέων τεχνολογιών και πρωτοκόλλων. Ο κύριος στόχος της όλης προσπάθειας είναι να κινητοποιήσει τις εταιρίες που σχετίζονται με το διαδίκτυο –όπως πάροχοι υπηρεσιών και περιεχομένου, κατασκευαστές εξοπλισμού, εταιρίες λογισμικού και λειτουργικών συστημάτων, κλπ- να ετοιμαστούν για την έγκαιρη μετάβασή τους στην τεχνολογία IPv6.

Η ημέρα δοκιμών World IPv6 Day είναι εξαιρετικά σημαντική για την ομαλή ανάπτυξη του διαδικτύου. Μετά την πλήρη εξάντληση των διευθύνσεων IPv4 στους επόμενους μήνες, όλες οι εταιρίες που δραστηριοποιούνται με το διαδίκτυο θα πρέπει σταδιακά να μεταβούν στο πρωτόκολλο IPv6. Αν η μετάβαση δεν ολοκληρωθεί έγκαιρα και με επιτυχία υπάρχει κίνδυνος για αύξηση του κόστους και μείωση της ποιότητας των υπηρεσιών στο διαδίκτυο. Κατά τη διάρκεια του World IPv6 Day, θα συλλεχθούν σημαντικά δεδομένα που θα διευκολύνουν την μετάβαση στο IPv6 για το σύνολο των εταιριών προς όφελος των τελικών χρηστών.

Στην ιστοσελίδα της Ελληνικής Ομάδας Δράσης IPv6 μπορείτε να δείτε κάποιες από τις δραστηριότητες των μελών της Ομάδας σχετικά με την IPv6 World Day.