Ενοποίηση καταλόγων URegister φοιτητών uowm. Ενσωμάτωση φοιτητών πρώην ΤΕΙ

Ολοκληρώθηκε στις 03/06/2020, η ενσωμάτωση των ιδρυματικών λογαριασμών (URegister) των φοιτητών (προπτυχιακών και μεταπτυχιακών) του πρώην ΤΕΙ στον κύριο κατάλογο του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας.

Τα στοιχεία του Ιδρυματικού Λογαριασμού (Uregister) των φοιτητών του πρώην ΤΕΙΔΜ (username/password) θα παραμείνουν τα ίδια (με την εξαίρεση που αναφέρεται παρακάτω για τους φοιτητές τμημάτων Καστοριάς).  Είναι αυτά με τα οποία εισέρχονται οι φοιτητές στον ΕΥΔΟΞΟ.

  1. Για τους φοιτητές που είχαν ενεργοποιήσει τον Ιδρυματικό Λογαριασμό (Uregister) τους στο πρώην Τ.Ε.Ι Δυτικής Μακεδονίας:
    • Ο λογαριασμός τους Uregister μεταφέρετε αυτόματα στον κατάλογο του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας.
    • Τα στοιχεία του λογαριασμού Uregister είναι τα ίδια.
  2. Οι φοιτητές του πρώην Τ.Ε.Ι Δυτικής Μακεδονίας οι οποίοι δεν έχουν ενεργοποιήσει
    το λογαριασμό τους Uregister θα μπορούν να τον ενεργοποιήσουν στη διεύθυνση
    http://uregister,uowm.gr.

Δείτε και εδώ Ιδρυματικός λογαριασμός-URegister.

Μετά την ενοποίηση των καταλόγων, οι φοιτητές των τμημάτων του πρώην ΤΕΙΔΜ, θα έχουν διαθέσιμες σε αυτούς σχεδόν όλες τις υπηρεσίες που προσφέρονται στους φοιτητές του ΠΔΜ. Οι σημαντικότερες αλλαγές θα είναι :

Α. Θα συνδέονται στις Ομοσπονδιακές Υπηρεσίες, χρησιμοποιώντας σαν φορέα το
«Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας»
και όχι το
«Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας (πρώην Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Δυτικής Μακεδονίας)»

B. Θα έχουν διαθέσιμες σε αυτούς τις υπηρεσίες που αναφέρονται στο :https://noc.uowm.gr/www/services/
Σημαντικότερες από τις υπηρεσίες αυτές είναι :

Γ. Στις υπηρεσίες Ηλεκτρονικής Γραμματείας δεν επέρχεται καμία μεταβολή.


Αλλαγή usernames (Φοιτητές Καστοριάς) :
Λόγω της αναγκαίας κανονικοποίησης των username των φοιτητών, όλοι οι λογαριασμοί των πρώην τμημάτων της Καστοριάς που είχαν μόνο χαρακτήρες πχ <vasibaki> αλλάζουν σε μορφή :δύο χαρακτήρες + 5 αριθμητικά ψηφία (ο Αριθμός Μητρώου του φοιτητή) πχ. <k503684>. Οι φοιτητές των οποίων το username αλλάζει, μπορούν να βρουν το νέο username τους στο αρχείο .  To password των λογαριασμών αυτών, παραμένει το ίδιο.


Υπηρεσία ΔΗΛΟΣ365 (των φοιτητών του πρώην ΤΕΙ).
Για όσους φοιτητές του π.ΤΕΙ είχαν ενεργοποιήσει την υπηρεσία ΔΗΛΟΣ365/Office365, διαβάστε στις οδηγίες για το πως θα έχετε πρόσβαση (για λίγο ακόμα) στα αρχεία σας.


Για τυχόν προβλήματα που προκύπτουν, παρακαλείσθε να επικοινωνείτε με email στο : uregister@uowm.gr αναφέροντας τα απαραίτητα στοιχεία.