Διδάσκοντες τμημάτων Καστοριάς (πρώην ΤΕΙ). Αλλαγή τρόπου πιστοποίησης

Από σήμερα (17/04/2020) οι διδάσκοντες των τμημάτων της Καστοριάς του πρώην ΤΕΙ, που εισέρχονταν στην Ηλεκτρονική Γραμματεία (https://classweb.uowm.gr/) με τους παλιούς τους λογαριασμούς, θα εισέρχονται πλέον με τον Ιδρυματικό τους λογαριασμό (URegister).
Για παράδειγμα ο χρήστης με ιδρυματικό email gnikolaou@uowm.gr θα πρέπει να δώσει
Username : gnikolaou (χωρίς @uowm.gr)
Password : το password του ιδρυματικού λογαριασμού
Για να δοκιμάσετε αν ο λογαριασμός σας λειτουργεί σωστά, μπορείτε να επισκέπτεστε τη σελίδα : https://mypassword.uowm.gr/
Για οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίσετε, παρακαλώ να επικοινωνείτε με το email : support (at) uowm.gr αναφέροντας αναλυτικά τις συνθήκες και το μήνυμα σφάλματος που λαμβάνετε.