Αναβάθμιση υπηρεσίας VPN

Λόγω αλλαγών που έχουν γίνει στην υπηρεσία VPN, υπάρχει το ενδεχόμενο να μην είναι πλέον δυνατή η σύνδεσή σας. Αν συμβαίνει αυτό, θα πρέπει να απεγκαταστήσετε το λογισμικό OpenVPN και να κάνετε εκ νέου εγκατάσταση του πακέτου, που θα βρείτε στις παρακάτω διευθύνσεις: