Διακοπή λειτουργίας υπηρεσίας Κεντρικής Πιστοποίησης

Σας ενημερώνουμε πως λόγω εργασιών αναβάθμισης που γίνονται στην Υπηρεσία Κεντρικής Πιστοποίησης, την Πέμπτη 3/10 και την Παρασκευή 4/10, δεν θα είναι δυνατή η είσοδος του προσωπικού και των φοιτητών του Πανεπιστημίου στις κεντρικές ηλεκτρονικές υπηρεσίες Ακαδημαϊκή Ταυτότητα, ΑΠΕΛΛΑ, epresence, OKEANOS.