Αλλαγή ονομάτων χρήστη (username) στο students.uowm.gr

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η ανακοίνωση αφορά μόνο τους χρήστες της πλατφόρμας students.uowm.gr με όνομα χρήστη (username) της μορφής st1234@τμήμα.uowm.gr και ms1234@τμήμα.uowm.gr

  • Τα username των φοιτητών για σύνδεση στο students.uowm.gr έχουν αλλάξει
  • Τα νέα username είναι τα ίδια που χρησιμοποιείτε πλέον και στο eclass
  • Τα νέα username δεν έχουν @uowm.gr ή @τμήμα.uowm.gr στο τέλος
  • Στη διεύθυνση https://noc.uowm.gr/www/emailrename/ μπορείτε να δείτε το νέο username το οποίο δεν έχει @uowm.gr ή @τμήμα.uowm.gr στο τέλος
  • Τα νέα username είναι της μορφής eled01234, nured01234, mathmast01234 κ.ο.κ., χωρίς @uowm.gr ή @τμήμα.uowm.gr στο τέλος
  • Ο κωδικός πρόσβασης παραμένει ο ίδιος

Αν αντιμετωπίσετε κάποιο πρόβλημα με τη σύνδεση στο eclass, επικοινωνήστε με email στη διεύθυνση support@uowm.gr, αναφέροντας το Τμήμα και τον Αριθμό Μητρώου σας.