Διακοπή ηλεκτρονικών υπηρεσιών

Σας ενημερώνουμε ότι σήμερα Πέμπτη 17/3, λόγω ηλεκτρολογικών εργασιών (εγκατάσταση UPS) στο χώρο του κεντρικού Datacenter στα Κοίλα, κατά το διάστημα 15:30 έως 18:00 περίπου, δεν θα υπάρχει πρόσβαση στις κεντρικές ηλεκτρονικές υπηρεσίες.