Αναβάθμιση λογισμικού τηλεφωνικών συσκευών

Μέσα στις επόμενες ημέρες πρόκειται να ολοκληρωθεί η αναβάθμιση του λογισμικού (firmware) των τηλεφωνικών συσκευών στο δίκτυο του Πανεπιστημίου.

Το νέο λογισμικό προσφέρει στις τηλεφωνικές συσκευές και γενικά στο δίκτυο τηλεφωνίας μεγαλύτερη ασφάλεια και ευελιξία. Θα υπάρχει πλέον η δυνατότητα για διασύνδεση με τηλεφωνικά κέντρα και υπηρεσίες ανοικτού κώδικα/πρωτοκόλλων καθώς για για υλοποίηση νέων υπηρεσιών, όπως η ήδη λειτουργική τηλεφωνία με χρήση έξυπνων συσκευών ή υπολογιστή.

Σχετικό υλικό: