Υποστήριξη ipv6 στην υπηρεσία VPN

Ξεκινώντας από τις 25/11, η υπηρεσία VPN υποστηρίζει το πρωτόκολλο IPv6.

Έτσι πλέον, όταν κάποιος είναι συνδεδεμένος στην υπηρεσία VPN, φαίνεται να έχει και διεύθυνση IPv6 του δικτύου Πανεπιστημίου, ενώ η κίνηση IPv6 δρομολογείται μέσω του vpn. Μέχρι τώρα αυτό ίσχυε μόνο για την κίνηση IPv4.

Χρήσιμες διευθύνσεις: