Σύνδεση μέσω VPN

Το Τμήμα Δικτύων προσφέρει την υπηρεσία VPN (Virtual Private Network), η οποία δίνει τη δυνατότητα στους χρήστες του ιδρύματος που έχουν ήδη σύνδεση στο internet (π.χ. σύνδεση DSL) να αποκτούν διεύθυνση IP του Πανεπιστημίου από όπου και αν συνδέονται, μαζί με όποια δικαιώματα αυτή συνοδεύεται, π.χ. πρόσβαση σε εσωτερικές ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Πανεπιστημίου, πρόσβαση σε ηλεκτρονικές πηγές μέσω HEAL-LINK, κλπ.

Η υπηρεσία VPN προσφέρεται σε σε όλα τα μέλη του Πανεπιστημίου (ΔΕΠ, φοιτητές, κλπ.).

Για τη σύνδεση στο δίκτυο του Πανεπιστημίου μέσω VPN, πρέπει να ακολουθήσετε την εξής διαδικασία:

1. Εγκατάσταση του λογισμικού OpenVPN

 • Για Windows 10/8/7
  1. Κατεβάζετε το αρχείο  uowm-openvpn-64bit.exe για windows 64bit ή το uowm-openvpn-32bit.exe για windows 32bit. Το εκτελείτε και ολοκληρώνετε την εγκατάστασή του χωρίς να αλλάξετε τις προκαθορισμένες ρυθμίσεις.
  2. Εκτελείτε το πρόγραμμα “OpenVPN GUI” με δικαιώματα διαχειριστή (δεξί κλικ στη συντόμευση και “Εκτέλεση ως διαχειριστή”).
  3. Κάνετε δεξί κλικ στο εικονίδιο που εμφανίζεται στο tray (κάτω δεξιά στην επιφάνεια εργασίας, δίπλα στην ένδειξη της ώρας) και επιλέγετε “Connect”.

 • Linux
  1. Η εγκατάσταση εξαρτάται από τη διανομή που χρησιμοποιείτε, π.χ. σε Fedora:
   yum install openvpn
  2. Κατεβάστε το αρχείο ρυθμίσεων uowmvpn.ovpn
  3. Εκτελέστε με δικαιώματα root την εντολή
   openvpn --config uowmvpn.ovpn
 • MacOS
  Πρέπει να χρησιμοποιήσετε το πρόγραμμα tunnelblick. Αφού κατεβάσετε και εγκαταστήσετε το tunnelblick, πρέπει να κατεβάσετε το αρχείο ρυθμίσεων uowmvpn.ovpn και στη συνέχεια να το εκτελέσετε. Αν έχουν γίνει όλα σωστά, το σύστημα θα σας ζητήσει όνομα χρήστη και κωδικό και η σύνδεση θα ολοκληρωθεί.

2. Εισαγωγή στοιχείων

Όταν το πρόγραμμα σας ζητησεί Username, θα βάλετε το όνομα χρήστη του ιδρυματικού σας λογαριασμού. Ο κωδικός πρόσβασης είναι επισης ο ίδιος με αυτόν του ιδρυματικού σας λογαριασμού.

3. Έλεγχος σωστής λειτουργίας

Όταν ολοκληρωθεί η σύνδεση, επισκεφθείτε τη διεύθυνση https://web.uowm.gr/ip.php για να επαληθεύσετε ότι έχετε αποκτήσει διεύθυνση ip του Πανεπιστημίου.