Σύνδεση μέσω VPN

Το Τμήμα Μηχανοργάνωσης προσφέρει την υπηρεσία VPN (Virtual Private Network), η οποία δίνει τη δυνατότητα στους χρήστες του ιδρύματος που έχουν ήδη σύνδεση στο internet (π.χ. σύνδεση DSL) να αποκτούν διεύθυνση IP του Πανεπιστημίου από όπου και αν συνδέονται, μαζί με όποια δικαιώματα αυτή συνοδεύεται, π.χ. πρόσβαση σε εσωτερικές ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Πανεπιστημίου, πρόσβαση σε ηλεκτρονικές πηγές μέσω HEAL-LINK, κλπ.

Η υπηρεσία VPN προσφέρεται σε σε όλα τα μέλη του Πανεπιστημίου (ΔΕΠ, φοιτητές, κλπ.).

Για τη σύνδεση στο δίκτυο του Πανεπιστημίου μέσω VPN, πρέπει να ακολουθήσετε την εξής διαδικασία:

1. Εγκατάσταση του λογισμικού OpenVPN

 • Για Windows XP
  1. Κατεβάζετε το αρχείο openvpn-XP.exe. Το εκτελείτε και ολοκληρώνετε την εγκατάστασή του χωρίς να αλλάξετε τις default ρυθμίσεις.
  2. Εκτελείτε το πρόγραμμα “OpenVPN GUI”.
  3. Κάνετε δεξί κλικ στο εικονίδιο που εμφανίζετε στο tray (κάτω δεξιά στην επιφάνεια εργασίας, δίπλα στην ένδειξη της ώρας) και επιλέγετε “Connect”.
  4. Σημαντικό: Εάν χρησιμοποιείτε Microsoft Windows Vista/7/8, πρέπει να εκτελέσετε το πρόγραμμα OpenVPN GUI με δικαιώματα διαχειριστή (administrator) και σε κατάσταση συμβατότητας με Windows XP SP3. Θα βρείτε τις σχετικές ρυθμίσεις κάνοντας δεξί κλικ στη συντόμευση “OpenVPN GUI” στην επιφάνεια εργασίας και επιλέγοντας “Ιδιότητες”.
 • Για Windows Vista/7/8/10
  1. Κατεβάζετε το αρχείο uowm-openvpn.exe για windows 64 bit ή το openvpn-32.exe για windows 32 bit. Το εκτελείτε και ολοκληρώνετε την εγκατάστασή του χωρίς να αλλάξετε τις default ρυθμίσεις.
  2. Εκτελείτε το πρόγραμμα “OpenVPN GUI”.
  3. Κάνετε δεξί κλικ στο εικονίδιο που εμφανίζεται στο tray (κάτω δεξιά στην επιφάνεια εργασίας, δίπλα στην ένδειξη της ώρας) και επιλέγετε “Connect”.
  4. Σημαντικό: Πρέπει να εκτελέσετε το πρόγραμμα OpenVPN GUI με δικαιώματα διαχειριστή (administrator)

 • Linux
  1. Η εγκατάσταση εξαρτάται από τη διανομή που χρησιμοποιείτε, π.χ. σε Fedora:
   yum install openvpn
  2. Κατεβάστε το αρχείο ρυθμίσεων uowmvpn.ovpn
  3. Εκτελέστε με δικαιώματα root την εντολή
   openvpn --config uowmvpn.ovpn
 • MacOS
  Πρέπει να χρησιμοποιήσετε το πρόγραμμα tunnelblick. Αφού κατεβάσετε και εγκαταστήσετε το tunnelblick, πρέπει να κατεβάσετε το αρχείο ρυθμίσεων uowmvpn.ovpn και στη συνέχεια να το εκτελέσετε. Αν έχουν γίνει όλα σωστά, το σύστημα θα σας ζητήσει όνομα χρήστη και κωδικό και η σύνδεση θα ολοκληρωθεί.

2. Εισαγωγή στοιχείων

Όταν το πρόγραμμα σας ζητησεί Username:

 • αν έχετε λογαριασμό email της μορφής user@uowm.gr, θα βάλετε user.
 • αν είστε προπτυχιακός ή μεταπτυχιακός φοιτητής με λογαριασμό της μορφής st1234@τμήμα.uowm.gr, θα χρησιμοποιήσετε το username όπως σας το εμφανίζει η σχετική φόρμα.

Ο κωδικός πρόσβασης σε κάθε περίπτωση είναι ο ίδιος με αυτόν που έχετε για το λογαριασμό email.

3. Έλεγχος σωστής λειτουργίας

Όταν ολοκληρωθεί η σύνδεση, επισκεφθείτε τη διεύθυνση http://web.uowm.gr/ip.php για να επαληθεύσετε ότι έχετε αποκτήσει διεύθυνση ip του Πανεπιστημίου.