Ασύρματη πρόσβαση (Wi-Fi)

   
Το Τμήμα Μηχανοργάνωσης του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας παρέχει στα μέλη της Ακαδημαϊκής Κοινότητας, αλλά και σε επισκέπτες, τη δυνατότητα ασύρματης πρόσβασης στο διαδίκτυο μέσω υποδομής ασύρματου τοπικού δικτύου Wi-Fi.

Η υπηρεσία Wi-Fi προσφέρεται σε όλα τα κτίρια του Πανεπιστημίου.

Eduroam

Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας συμμετέχει στο eduroam, τη διεθνή υπηρεσία περιαγωγής Wi-Fi την οποία στην χώρα μας λειτουργεί και συντονίζει το Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας και στην οποία συμμετέχουν εκπαιδευτικά ιδρύματα από όλο τον κόσμο.

Τα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας του ΠΔΜ που επισκέπτονται εκπαιδευτικά ιδρύματα που συμμετέχουν στο eduroam στην Ελλάδα ή σε άλλη χώρα θα απολαμβάνουν ελεύθερα ασύρματη πρόσβαση χωρίς να χρειάζεται να κάνουν κάποια επιπλέον ρύθμιση. Αντίστοιχα, οι επισκέπτες από τα ξένα ιδρύματα που επισκέπτονται το ΠΔΜ, μπορούν να συνδεθούν ελεύθερα στα δικά μας ασύρματα δίκτυα με χρήση του δικού τους ιδρυματικού λογαριασμού.

Η χρήση της υπηρεσίας αυτής είναι αυστηρά προσωπική και προϋποθέτει την κατοχή λογαριασμού χρήστη και την αποδοχή των όρων χρήσης.

Σύνδεση στο eduroam με χρήση του εργαλείου CAT

Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας έχει ενταχθεί στα ιδρύματα που κάνουν χρήση της υπηρεσίας eduroam CAT με τη βοήθεια του οποίου οι χρήστες μπορούν εύκολα να εγκαταστήσουν τις ρυθμίσεις για συνδεθούν σε κάποιο ασύρματο δίκτυο eduroam, χρησιμοποιώντας τον παρακάτω σύνδεσμο:

https://cat.eduroam.org/?idp=710

Σύνδεση στο eduroam χωρίς το εργαλείο CAT:

Κανονισμός Λειτουργίας

Στον παρακάτω σύνδεσμο θα βρείτε την Πολιτική Λειτουργίας του ασύρματου Δικτύου του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, όπως εγκρίθηκε με την απόφαση Ζ1/ΠΣ61/29-11-2021 του Πρυτανικού Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας: