Οδηγίες σύνδεσης στο eduroam – Android

Ενεργοποιήστε την ασύρματη σύνδεση της συσκευής, επιλέξτε το δίκτυο “eduroam” και ρυθμίστε το όπως φαίνεται στην εικόνα.

Στη συνέχεια μπορείτε να συνδεθείτε.