Οδηγίες σύνδεσης στο eduroam – Linux

Οι παρακάτω οδηγίες αφορούν το Fedora Linux αλλά μπορούν να εφαρμοστούν και σε άλλες διανομές.

Μπείτε στο “System Settings” και επιλέξτε “Network” και στη συνέχεια “Wireless”. Στη λίστα με τα διαθέσιμα ασύρματα δίκτυα επιλέξτε το “eduroam” και πατήστε το “Options…”.

Στο παράθυρο που θα ανοίξει, πηγαίνετε στην καρτέλα “Wireless Security” και αλλάξτε τις ρυθμίσεις όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα.