Υπηρεσία G Suite for Education

Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας συμμετέχει στην υπηρεσία G Suite for Education της Google.

Περισσότερες πληροφορίες για την υπηρεσία και τον τρόπο πρόσβασης μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση https://noc.uowm.gr/www/services/gsuite