Σταδιακή Κατάργηση του domain “teiwm.gr”

Σας ενημερώνουμε πως εντός του 2021 πρόκειται να σταματήσει η υπηρεσία ηλεκτρονικής αλληλογραφίας για τις διευθύνσεις της μορφής <όνομα>@teiwm.gr

Το χρονοδιάγραμμα με τις προγραμματισμένες ενέργειες έχει ως εξής:

1. 31/01/2021:

  • Παύση λειτουργίας αποστολής email από διευθύνσεις @teiwm.gr.
  • Μετά την ημερομηνία αυτή, δεν θα είναι δυνατή η αποστολή email από διευθύνσεις @teiwm.gr .
  • Τα εισερχόμενα μηνύματα προς διευθύνσεις @teiwm.gr θα συνεχίσουν να παραδίδονται κανονικά.

2. 30/04/2021:

  • Έναρξη προώθησης των εισερχόμενων μηνυμάτων προς άλλες διευθύνσεις.
  • Μετά την ημερομηνία αυτή, δεν θα είναι δυνατή η πρόσβαση στα αποθηκευμένα μηνύματα των λογαριασμών @teiwm.gr.
  • Όλα τα εισερχόμενα μηνύματα προς διευθύνσεις @teiwm.gr θα προωθούνται αυτόματα προς κάποια άλλη διεύθυνση που θα έχετε ήδη ρυθμίσει.
  • Θα πρέπει να έχετε ήδη δηλώσει στη φόρμα https://web.uowm.gr/teiwmforward πού θέλετε να γίνεται η προώθηση των λογαριασμών σας.

3. 31/12/2021:

  • Ολοκληρωτική παύση υπηρεσίας.
  • Μετά την ημερομηνία αυτή, τα συστήματα του Πανεπιστημίου δεν θα παραλαμβάνουν πλέον μηνύματα προς διευθύνσεις @teiwm.gr

Παρακαλούμε για τις ενέργειές σας.

Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση.

Παρακαλούμε, οποιαδήποτε υποβολή αιτήματος ή αναφορά προβλήματος, να γίνεται μόνο μέσω της πλατφόρμας https://helpdesk.uowm.gr